Gọi số 0989 228 108 để biết thêm Email: ketoanlotus@gmail.com
Phần mềm gồm đầy đủ tính năng theo tiêu chuẩn quy định của Bộ Tài Chính. Doanh Nghiệp: TT 200, QĐ 48, Mô hình hợp tác xã: TT 24/2010/TT-BTC, TT 24/2017/TT-BTC. Các Phân Hệ Kế toán vốn bằng tiền, kế toán hàng tồn kho, kế toán mua hàng, kế toán bán hàng, kế toán tài sản cố định công cụ dụng cụ, kế toán thuế, kế toán công nợ, quản lý đất nông nghiệp, quản lý tín dụng nội bộ( hợp tác xã tín dụng)
Tự động ghi sổ kế toán

Kết thúc việc lập chứng từ, phần mềm sẽ tự động viết nghiệp vụ của chứng từ đó vào các loại sổ sách kế toán theo quy định.

Công việc cuối kỳ

Tự động kết chuyển và khóa sổ cuối kỳ để lên báo cáo tài chính. Cung cấp báo cáo chi tiết các khoản chi, thu hàng tháng của đơn vị, Hướng dẫn nghiệp vụ kế toán hợp tác xã trong quá trình làm việc

Cài đặt đơn giản

Chỉ cần cài đặt phần mềm duy nhất một lần, không phải cài đặt làm nhiều lần khi hỏng máy tính

Bảo vệ hoàn toàn dữ liệu kế toán

Nhờ công nghệ điện toán đám mây, dữ liệu được sao lưu và truyền tải trực tuyến, và tải về nhanh chónh. Khách hàng không lo mất dữ liệu khi máy tính bị hỏng, mất cắp...