THÔNG BÁO CUNG CẤP

PHẦN MỀM LƯU TRỮ CHỨNG TỪ, SỐ LIỆU KẾ TOÁN TRỰC TUYẾN

Xuất phát từ thực trạng việc sử dụng phần mềm kế toán của các hợp tác xă và các công ty có những vấn đề như sau: 

1. Hợp tác xă bị kẻ gian cậy cửa lấy mất máy tính làm mất phần mềm kế toán

2. Do chập cháy điện làm hỏng cháy máy tính dẫn đến mất dữ liệu kế toán

3. Khách hàng sử dụng máy tính cài cắm USB hoặc vào mạng internet không đúng cách làm lây nhiễm Virus gây mất dữ liệu kế toán

4. Các yếu tố khác làm hỏng máy tính dẫn đến không thể khôi phục được dữ liệu

5. Khách  hàng xóa nhầm thư mục dữ liệu kế toán làm mất vĩnh viễn số liệu

V́ vậy chúng tôi đă nghiên cứu thành công công nghệ lưu trữ dữ liệu trực tuyến cho khách hàng. Đây là phần mềm giúp lưu trữ dữ liệu từ phần mềm kế toán Lotus Vina lên hệ thống máy chủ internet Lotus Vina.  Lưu dữ liệu song song cả trên máy tính của quư vị và máy chủ internet ( Hệ thống máy chủ trực tuyến tại Trung Tâm Điện Toán và Truyền Số Liệu Khu Vực 1- chi tiết xem tại đây).

Với phần mềm mới này khách hàng hoàn toàn yên tâm khi máy tính của quư vị chẳng may có sự cố hoặc mất mát. Dữ liệu của quư vị vẫn c̣n, nhanh chóng lấy lại được số liệu từ trước đó. Thời gian phần mềm tự cập nhật lên hệ thống của Lotus Vina là sau 10 giây sẽ kiểm tra để thực hiện việc kết nối và truyền tải dữ liệu

Đặc điểm

1.        Sử dụng thêm phần mềm tự động sao lưu trên phần mềm kế toán Lotus Vina

2.        Tự động kiểm tra tập tin dữ liệu mới: 10 giây 1 lần

3.        Khách hàng có thể kiểm tra ngay lập tức các bản sao lưu đă được cập nhật và lưu trữ trực tuyến

4.        Không hạn chế lưu lượng truyền tải lên máy chủ

5.         Dữ liệu của khách hàng được mă hóa trước khi được chuyển lên máy chủ của Lotus Vina

6.        Mất máy, hỏng máy, virus máy tính.... không bị mất dữ liệu kế toán

 MÔ TẢ PHẦN MỀM LƯU TRỮ CHỨNG TỪ, SỐ LIỆU KẾ TOÁN TRỰC TUYẾN

Băng thông truyền tải dữ liệu/tháng

Không giới hạn

Cơ chế lưu trữ dữ liệu

Tự động kiểm tra tập tin dữ liệu sao lưu từ phần mềm và cập nhật lên máy hệ thống máy của Lotus Vina căn cứ vào tài khoản được khai báo

Phần mềm hỗ trợ dịch vụ

Tính năng tự động sao lưu - truyền tải dữ liệu được cài đặt và tích hợp vào phần mềm kế toán Lotus Vina

Sao lưu dữ liệu dự pḥng

Định kỳ hàng ngày

Hỗ trợ kỹ thuật 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

 II. THỜI HẠN HỢP ĐỒNG & PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN 

Giá trị:  490.000đ/Tối thiểu: 1năm