Lotus Vina

Phần mềm kế toán HTX điện, hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ thông tư 24/2017 chế độ kế toán HTX. Điện thoại 0989 228 108
<Tháng Năm 2018>
HaiBaNămSáuBảyCN
30

Đề xuất mức phạt từ 12%-15% tổng số tiền phải đóng BHXH bắt buộc với DN trốn đóng BHXH cho NLĐ


Bảo hiểm xã hội triển khai thanh toán điện tử từ tháng 07/2018


Sửa Luật Quản lý thuế nâng cao hiệu quả quản lý và mở rộng cơ sở thu
12

5 quyết định về tiền bạc khiến bạn hối hận về sau
3456

Hàng hóa không chịu thuế giá trị gia tăng


Nguyên tắc kế toán theo luật kế toán 2015


Luật kế toán 2015 những sửa đổi


Thông tư hướng dẫn việc xử lý tài sản không chia HTX
7

Tìm hiểu hợp tác xã kiểu mới


Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã


Việc ứng dụng khoa học – công nghệ trong hợp tác xã


Nghiên cứu hợp tác xã


Hệ thống tài khoản kế toán hợp tác xã


Thực trạng và giải pháp phát triển các hợp tác xã nông nghiệp nước ta


Ngày truyền thống tôn vinh hợp tác xã Việt Nam 11-04


Hợp tác xã ở Việt Nam có từ khi nào


Lịch sử phát triển hợp tác xã
8

Văn bản luật kế toán và doanh nghiệp


Quy trình thành lập hợp tá xã theo luật htx mới 2012


Hướng dẫn tổ chức đại hội thành viên hợp tác xã


Nghĩa vụ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo luật htx mới 2012


Quyền của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo luật htx 2012


Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Hợp tác xã theo luật mới 2012


Chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước đối với hợp tác xã
910

Khóa học thực hành lập báo cáo tài chính kế toán hợp tác xã


Quyền của thành viên, hợp tác xã thành viên hợp tác xã


Điều kiện trở thành thành viên, hợp tác xã thành viên hợp tác xã


Chế độ lưu giữ tài liệu của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
11

Biểu quyết trong đại hội thành viên hợp tác xã theo luật htx 2012 thế nào


HTX cần chuẩn bị thế nào để đại hội thành viên hợp tác xã theo luật 2012


Quyền hạn và nhiệm vụ của đại hội thành viên hợp tác xã theo luật HTX 2012


Tổ chức quản lý hợp tác xã liên hiệp hợp tác xã theo luật htx 2012


Điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã


Tên, biểu tượng của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã


Nội dung điều lệ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã


Hội nghị thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã


Sáng lập viên hợp tác xã


Trả lại, thừa kế vốn góp trong hợp tác xã


Góp vốn điều lệ và giấy chứng nhận vốn góp trong hợp tác xã


Chấm dứt tư cách thành viên, hợp tác xã thành viên


Nghĩa vụ của thành viên, hợp tác xã thành viên
1213
1415

Trình tự trả lại vốn góp thành viên HTX


Hướng dẫn Xử lý tài sản và vốn của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khi giải thể


Quản lý tài sản của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã


Phân phối thu nhập trong hợp tác xã theo luật htx 2012


Vốn hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã


Huy động vốn và các khoản trợ cấp, hỗ trợ hợp tác xã theo luật htx 2012


Tài sản, tài chính của hợp tác xã theo luật htx 2012


Miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức, chấm dứt hợp đồng các chức danh quản lý hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã


Điều kiện trở thành thành viên hội đồng quản trị hợp tác xã
16

Hướng dẫn tổ chức chuyển đổi tài khoản theo thông tư 24/2017/TT-BTC chế độ kế toán htx


Quy định về sổ kế toán thông tư 24/2017/TT-BTC


Quy định về chứng từ kế toán theo thông tư 24/2017/tt-btc


Thông tư 24/2017/TT-BTC Quy định về tài khoản kế toán


Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán htx 24/2017/TT-BTC


Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã


Giải thể hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
17

Giáo trình thực hành kế toán máy hợp tác xã theo thông tư 24-2017-tt-btc
181920
21

Mua hàng miễn phí là cách tiêu dùng không thông minh
222324252627
28293031123
45678910