Liên hệ : 0989 228 108

 Quản lý hệ thống phần mềm kế toán  Trả lời

phạm h  04/04/2017     
  sổ quỹ tiền mặt của tôi tôi muốn thay chữ chủ nhiệm thành chữ giám đốc thì làm như thế nào a
 
phạm h  04/04/2017     
  tôi muốn in từng trang của sổ chi tiết có được không, làm như thế nào a
 
Lotus  04/04/2017     
  em làm xong rồi
 
Lotus  04/04/2017     
  alo
 
Lotus  04/04/2017     
  bác muốn sửa chủ nhiệm thành giám đốc bác làm như sau
 
Lotus  04/04/2017     
  vào mục Sổ sách kế toán, tìm đến dòng số 10 Sổ kế toán theo hình thức nhật ký sổ cái
 
Lotus  04/04/2017     
  Tiếp theo chọn dòng sổ quỹ tiên mặt S05 A nhấn phím F3
 
Lotus  04/04/2017     
  và sửa chữ chủ nhiệm thành chữ giám đốc và nhấn nút thực hiện