Liên hệ : 0989 228 108

 Kế toán tài sản cố định  Trả lời

Lotus  11/04/2017     
  Chị vui lòng gửi id và pass phần mềm hỗ trợ để phòng kỹ thuật hỗ trợ
 
Lotus  11/04/2017     
  Chị cũng cần kiểm tra thông tin nhập tài sản xem đúng chưa, ví dụ tài khoản theo dõi tài sản, năm sản xuất, đơn vị tính, mã tài sản và nhóm tài sản cố định