Liên hệ : 0989 228 108

 Kế toán tiền mặt tiền gửi ngân hàng  Trả lời

Lotus  17/04/2017     
  anh cập nhật rồi em ạ
 
Thuy Chinh  17/04/2017     
  dc roi day anh hả
 
Lotus  17/04/2017     
  anh sửa xong rồi
 
Thuy Chinh  17/04/2017     
  tiện anh kiem tra hộ em phiếu xuat ban xem the nao]
 
Lotus  17/04/2017     
  Xuất bán chỗ mã loại xuất em lựa chọn bán trả ngay hay bán chịu
 
Lotus  17/04/2017     
  không phải 711
 
Thuy Chinh  17/04/2017     
  ơ cái này sai ạ
 
Thuy Chinh  17/04/2017     
  cai nay cua e
 
Lotus  17/04/2017     
  tài khoản có là 511, tài khoản nợ là 111 hoặc 131
 
Thuy Chinh  17/04/2017     
  định khoản Nợ 632 Có 155 ma
 
Lotus  17/04/2017     
  anh thấy em đang định khoản nợ 711 có 6321
 
Thuy Chinh  17/04/2017     
  em xuát hàng hóa theo giá vón
 
Lotus  17/04/2017     
  bên tab này là bút toán giá vốn và hàng hóa
 
Lotus  17/04/2017     
  Nợ 632 Có 1552
 
Lotus  17/04/2017     
  Còn tab đầu tiên là nợ 111, hoặc 131 Có 511
 
Thuy Chinh  17/04/2017     
  anh ơi
 
Thuy Chinh  17/04/2017     
  phiếu xuất của em
 
Thuy Chinh  17/04/2017     
  cái chứng từ này
 
Lotus  17/04/2017     
  em xuất bán chỉ cần làm 1 loại chứng từ là hóa đơn bán hàn
 
Thuy Chinh  17/04/2017     
  là chỉ có Nợ 632 Có 155 thoi
 
Lotus  17/04/2017     
  bán hàng
 
Thuy Chinh  17/04/2017     
  hàng hóa của em
 
Thuy Chinh  17/04/2017     
  gồm thóc gióng, thuốc sâu, mỡ bò , thuốc diệt chuột
 
Thuy Chinh  17/04/2017     
  thì riêng cái thuốc diệt chuột với mỡ bò, là TLp nhà nước hỗ trợ, em vao kế toán hàng tồn kho
 
Lotus  17/04/2017     
  2 loại đó em làm phiếu xuất kho đưa vào chi phí
 
Lotus  17/04/2017     
  còn những hàng hóa kia em làm ở hóa đơn bán hàng
 
Thuy Chinh  17/04/2017     
  còn khi xuất hàng hóa, vật tư, thì em chỉ cần vào hóa đơn bán hàng thôi hả anh
 
Thuy Chinh  17/04/2017     
  à
 
Thuy Chinh  17/04/2017     
  vâng
 
Thuy Chinh  17/04/2017     
  em hiểu vấn đề rồi
 
Thuy Chinh  17/04/2017     
  thế giờ cái phiếu này
 
Thuy Chinh  17/04/2017     
  em sua lam sao ha a
 
Thuy Chinh  17/04/2017     
  chỉ có Nợ 632 Có 155 thôi
 
Thuy Chinh  17/04/2017     
  sao em không sửa được nhỉ
 
Lotus  17/04/2017     
  Chỗ mã loại xuất em chọn trả ngay hoặc bán chịu
 
Lotus  17/04/2017     
  còn tài khoản có em chọn tài khoản 511