Liên hệ : 0989 228 108

 Kế toán tiền mặt tiền gửi ngân hàng  Trả lời

LOTUS  18/04/2017     
  em xem nghiệp vụ cuối cùng của 311 là nghiệp vụ gì đó
 
Xuân Lộc  18/04/2017     
  hình nhu trả tiền vay thì phải a ak
 
Xuân Lộc  18/04/2017     
  đợt ý chú kt trc làm giúp e e nghỉ đẻ nên ko rõ
 
Xuân Lộc  18/04/2017     
  làm but toán trc vay để chứng từ ko âm đấy a. cho đẹp sổ đấy ạ
 
LOTUS  18/04/2017     
  no 11 co 311
 
Xuân Lộc  18/04/2017     
  cái bút toán cuối hả a
 
LOTUS  18/04/2017     
  uh
 
Xuân Lộc  18/04/2017     
  bjo sửa lại ạ
 
LOTUS  18/04/2017     
  khấu hao tài sản theo anh thì năm trước em khâu hao thế nào thi năm nay em hạch toán như thế
 
LOTUS  18/04/2017     
  Bút toán hạch toán là nợ tài khoản 154 có tài khoản 214
 
Xuân Lộc  18/04/2017     
  năm ngoái e chưa làm nên ko biết vào đâu a ak
 
LOTUS  18/04/2017     
  năm ngoái anh thấy là 45 triệu
 
Xuân Lộc  18/04/2017     
  a hướng dẫn trên máy hộ e luôn dk ko ạ
 
Xuân Lộc  18/04/2017     
  vâng. e mới làm được mấy tháng thôi a. làm bên htx này e k hiểu cho lắm
 
LOTUS  18/04/2017     
  em vào phiếu khác làm phiếu hạch toán Nợ 154 Có tài khoản 214
 
Xuân Lộc  18/04/2017     
  tính khấu hao đấy ạ
 
Xuân Lộc  18/04/2017     
  e tưởng vào tscđ a
 
Xuân Lộc  18/04/2017     
  e tưởng vào đây tính khấu hao a
 
LOTUS  18/04/2017     
  nếu bên em nhập quản lý tài sản thì tính trong đó, con không nhập quản lý tài sản thì em phải làm phiếu hạch toán ở phiếu kế toán
 
Xuân Lộc  18/04/2017     
  a xem giúp e có nhập ko vs ạ. e chẳng nghe ra nào đâu a. hi
 
Xuân Lộc  18/04/2017     
  e cứ để máy chiều a xem giúp e vs nhé. a cố gắng giúp e với ạ
 
LOTUS  18/04/2017     
  anh khóa sổ xong rồi đó
 
Xuân Lộc  18/04/2017     
  xong hết rồi hả a
 
LOTUS  18/04/2017     
  em kiểm tra thêm bút toán Lê Minh Hợp cho vay tiền
 
LOTUS  18/04/2017     
  bút toán Nợ 111 Có 131 cần xem lại
 
LOTUS  18/04/2017     
  đúng phải là nợ 111 có 311
 
Xuân Lộc  18/04/2017     
  vang
 
LOTUS  18/04/2017     
  phiếu đó vào tháng 07
 
LOTUS  18/04/2017     
  uh
 
Xuân Lộc  18/04/2017     
  xong mới co bút toán cuối 31/12/2016 trả đấy hả a
 
LOTUS  18/04/2017     
  với 2 tiều khoản tiền mặt đang bị âm
 
LOTUS  18/04/2017     
  em xem và xử lý chỗ này nữa là được
 
Xuân Lộc  18/04/2017     
  tk 1111 thủy ợi phí thì ng ta chưa cấp hết a ak
 
Xuân Lộc  18/04/2017     
  nguồn nội đồng e để cân luôn a nhé
 
Xuân Lộc  18/04/2017     
  còn bên môi tr e lmf bút toán vay cho ko âm a nhé
 
Xuân Lộc  18/04/2017     
  nó có ra lỗ hay lãi vậy a
 
Xuân Lộc  18/04/2017     
  nao vẫn ra lãi vậy a
 
Xuân Lộc  18/04/2017     
  h e muốn ko lỗ lãi thì làm nào ạ
 
LOTUS  18/04/2017     
  lãi và lỗ là do em hạch toán doanh thu và chi phí thực tế của hoạt động kinh doanh của HTX em
 
LOTUS  18/04/2017     
  căn cứ vào chứng từ nhập vào của tài khoản 511, 642, 154, 635 mà em
 
Xuân Lộc  18/04/2017     
  vầng. h làm ào cho ko lãi a nhở
 
Xuân Lộc  18/04/2017     
  a có cacsh nào ko ạ
 
LOTUS  18/04/2017     
  anh cũng không có cách em ạ