Liên hệ : 0989 228 108

 Kế toán tiền mặt tiền gửi ngân hàng  Trả lời

LOTUS  18/04/2017     
  anh vừa sửa rồi em ạ
 
LOTUS  18/04/2017     
  còn trên phiếu xuất nữa phải không em
 
Hợp tác xã Thụy Chính  18/04/2017     
  vâng ang
 
Hợp tác xã Thụy Chính  18/04/2017     
  phiếu nhập mua
 
LOTUS  18/04/2017     
  em nhập mật khẩu vào giúp anh
 
Hợp tác xã Thụy Chính  18/04/2017     
  anh oi
 
LOTUS  18/04/2017     
  anh làm xong rồi đó em
 
Hợp tác xã Thụy Chính  18/04/2017     
  theem hooj em
 
Hợp tác xã Thụy Chính  18/04/2017     
  Quyn so ...
 
LOTUS  18/04/2017     
  quyển số vào phiếu đó hả em
 
LOTUS  18/04/2017     
  trên máy thì không có ô nào nhập em ạ
 
Hợp tác xã Thụy Chính  18/04/2017     
  VÂNG ANH
 
LOTUS  18/04/2017     
  theo anh, mình làm trên máy cũng không cần nội dung đó
 
Hợp tác xã Thụy Chính  18/04/2017     
  lam nhu phieu thu, phieu chi anh ạ
 
Hợp tác xã Thụy Chính  18/04/2017     
  cuoi thang \
 
Hợp tác xã Thụy Chính  18/04/2017     
  em đóng chứng từ, bọn em vẫn làm thế đấy anh ạ
 
LOTUS  18/04/2017     
  anh chỉnh xong rồi em ạ
 
Hợp tác xã Thụy Chính  18/04/2017     
  cái này vẫn chưa có đk hả anh ơi
 
LOTUS  18/04/2017     
  em kiểm tra lại các phiếu giúp anh
 
Hợp tác xã Thụy Chính  18/04/2017     
  dc roi anh ạ
 
Hợp tác xã Thụy Chính  18/04/2017     
  em cảm ơn nhá
 
Hợp tác xã Thụy Chính  18/04/2017     
  nhưng thỉnh thoảng
 
Hợp tác xã Thụy Chính  18/04/2017     
  em nhập vẫn bị sai lỗi chính tả
 
Hợp tác xã Thụy Chính  18/04/2017     
  Chủ yếu là dấu sắc
 
Hợp tác xã Thụy Chính  18/04/2017     
  trong pm của anh đấy,
 
Hợp tác xã Thụy Chính  18/04/2017     
  là do pm, hay là do máy tính của em