Liên hệ : 0989 228 108

 Kế toán tiền mặt tiền gửi ngân hàng  Trả lời

Lotus  18/04/2017     
  em ơi tài khoan 713 không có trong hệ thống
 
Lotus  18/04/2017     
  có gì chị nhập nội dung ở đây
 
HTX TAO KHE  18/04/2017     
  SƯ LAI 711
 
Lotus  18/04/2017     
  chị sửa lại các phiếu đi
 
HTX TAO KHE  18/04/2017     
  sua lai roi a
 
Lotus  18/04/2017     
  Chị ơi xong rồi đó
 
Lotus  18/04/2017     
  ở hợp tác xã mình không hạch toán doanh thi à
 
HTX TAO KHE  18/04/2017     
  ko a
 
HTX TAO KHE  18/04/2017     
  cam on thay
 
Lotus  18/04/2017     
  năm nay lỗ nhiều quá
 
HTX TAO KHE  18/04/2017     
  the thi lam the nao thay
 
Lotus  18/04/2017     
  em cũng không có cách