Liên hệ : 0989 228 108

 Kế toán tiền mặt tiền gửi ngân hàng  Trả lời

HTX Yên Lộ  10/05/2017     
  cập nhật phần mềm mềm kế toán hợp tác xã dịch vụ
 
Lotus  10/05/2017     
  em làm xong rồi
 
Lotus  10/05/2017     
  khi thoát phiếu chị nhấn vào nút quay ra hoặc nhấn phím ESC trên bàn phím
 
Lotus  10/05/2017     
  cần bên em hỗ trợ chị nhắn tín vào màn hình bên dưới
 
HTX Yên Lộ  10/05/2017     
  e cảm ơn anh nhé
 
Lotus  10/05/2017     
  dạ vâng
 
HTX Yên Lộ  10/05/2017     
  e vào sau bấm f2 nó ko quay lại ra màm hình ban đầu mà chỉ đến phần nhập chứng từ thôi
 
HTX Yên Lộ  10/05/2017     
  được rồi anh nhé