Liên hệ : 0989 228 108

 Kế toán tiền mặt tiền gửi ngân hàng  Trả lời

Lotus  19/05/2017     
  Chị mở mục sổ sách kế tóan ra đi
 
Lotus  19/05/2017     
  Chị nhớ được thao tác mở sổ và in sổ chưa ạ
 
Lotus  19/05/2017     
  Chị làm lại thêm 1 lần nữa
 
HTX Hai Yen  19/05/2017     
  vâng
 
Lotus  19/05/2017     
  tài khoản 418 cũng làm như vậy
 
HTX Hai Yen  19/05/2017     
  sổ không phân rõ khoản mục anh nhỉ
 
Lotus  19/05/2017     
  chị nhớ trong phần mềm kế toán để gõ được chữ tiếng việt thì ở phần mềm UNIKEY chọn bảng mã là TCVN3(ABC)
 
HTX Hai Yen  19/05/2017     
  vâng
 
HTX Hai Yen  19/05/2017     
  em vào lại anh để ý hộ em nha
 
HTX Hai Yen  19/05/2017     
  khi em muốn biết trong tháng vd như poto bao nhiêu tiền em phải cộng sao
 
Lotus  19/05/2017     
  đó là báo cáo theo khoản mục
 
Lotus  19/05/2017     
  chị làm như sau: vào sổ sách kế toán--> Báo cáo quản trị --> Báo cáo khoản mục
 
HTX Hai Yen  19/05/2017     
  anh chỉnh sửa cho em sổ Thị Xã Quảng Yên chứ không phải Huyện QY
 
HTX Hai Yen  19/05/2017     
  Phường Yên Hải chứ không Phải Xã YH
 
HTX Hai Yen  19/05/2017     
  trong sổ tiền mặt anh cho hộ em tên Thủ Quỹ Phạm Đức Trưng
 
HTX Hai Yen  19/05/2017     
  em
 
Lotus  19/05/2017     
  chị gõ chữ tiếng việt được rồi đó
 
HTX Hai Yen  19/05/2017     
  em chưa tách tiền gửi NH ra DT nhưng em vào tách không đc
 
Lotus  19/05/2017     
  chị nói rõ hơn đi ạ
 
HTX Hai Yen  19/05/2017     
  Em Rút TGNH về Nhập Quỹ Thì em HTla Nợ 111 có 112, 511
 
Lotus  19/05/2017     
  chị làm cũng 1 phiếu và làm 2 bút toán
 
Lotus  19/05/2017     
  dòng định khoản thứ nhất là
 
Lotus  19/05/2017     
  Nợ 111 Có 112
 
Lotus  19/05/2017     
  xuống dòng làm tiếp nợ 111 có 511
 
Lotus  19/05/2017     
  trong cùng 1 phiếu
 
HTX Hai Yen  19/05/2017     
  Có Nhiều bút toán 1 nợ 2 có và ngược lại nhưng em k vào đc
 
Lotus  19/05/2017     
  chị xuống dòng như thế
 
HTX Hai Yen  19/05/2017     
  Em hiểu rồi
 
Lotus  19/05/2017     
  cả gốc và lãi chị vào cùng 1 phiếu
 
Lotus  19/05/2017     
  phiếu thu và phiếu chi có nghiệp vụ như vậy đều làm 2 dòng
 
Lotus  19/05/2017     
  Chị nhập xong số tiền chị nhấn enter
 
HTX Hai Yen  19/05/2017     
  em vào nhưng chưa tách DT
 
Lotus  19/05/2017     
  chị mở lại phiếu chị vào đi ạ
 
Lotus  19/05/2017     
  chị nhập số tiền vào đây đi
 
Lotus  19/05/2017     
  bút toán nợ 111 có 511
 
HTX Hai Yen  19/05/2017     
  em vào bc thu chi không đc
 
HTX Hai Yen  19/05/2017     
  anh chØnh cho em s nhËt ký s c¸i
 
HTX Hai Yen  19/05/2017     
  anh xem cho em so nhat ký
 
Lotus  19/05/2017     
  đựơc rồi chị ạ
 
HTX Hai Yen  19/05/2017     
  em kh thấy DT trên sổ
 
Lotus  19/05/2017     
  có đấy chị
 
HTX Hai Yen  19/05/2017     
  vâng