MỤC LỤC

I. GIỚI THIỆU LOTUS VINASOFT.................................................................. 1

GIỚI THIỀU PHẦN MỀM KẾ TOÁN LOTUS 5.0 HTX.................................... 1

Đăng nhập........................................................................................................ 2

 

II. CẬP NHẬT DANH MỤC TỪ ĐIỂN 28

         

 Danh mục tài khoản......................................................................................... 3

Danh mục đối tượng(Khách hàng, xă viên,nhà cung cấp)................................. 7

Danh mục khoản mục chi phí............................................................................ 10

 

III. ĐẦU KỲ...................................................................................................... 12

 

Số dư đầu tài khoản.......................................................................................... 12

 

IV.  PHÁT SINH............................................................................................... 15

 

Kế toán tiền mặt, TGNH................................................................................... 15

Kế toán tổng hợp.............................................................................................. 33

 

Cách lên báo cáo và sổ sách............................................................................. 40

 

I. GIỚI THIỆU CÔNG TY

 

LOTUS VINASOFT là công ty hàng đầu về lĩnh vực sản xuất và chuyển giao phần mềm kế toán  ứng dụng vào doanh nghiệp, hợp tác xă, các cơ quan hành chính, các cửa hàng siêu thị, đại lư kinh doanh. Trải qua quá tŕnh xây dựng và phát triển đến nay công ty đă chuyển giao thành công phần mềm và đưa các giải pháp thiết thực giúp tối thiểu hóa chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh cho hàng trăm doanh nghiệp trong cả nước.

 

Thông tin liên hệ

 

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM LOTUS VINA

Số  P 108 B20 Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội Tp Hà Nội

ĐT: 046 288 4586 – 0989 228 108

DĐ: 0989 228 108

Email: ketoanlotus@gmail.com.

Web: http://www.phanmemketoanlotus.com

 

GIỚI THIỆU PHẦN MỀM KẾ TOÁN LOTUS 5.0

 

Sản phẩm phần mềm kế toán Lotus được ra đời với phiên bản đầu tiên Lotus 1.1 được triển khai và cải tiến nhiều lần qua các phiên bản: Lotus 1.5, Lotus 2.0, Lotus 2.5, Lotus 3.0, Lotus 3.5 và mới đây chúng tôi cho ra đời phiên bản Lotus 5.0. Ở phiên bản này có nhiều tính năng ưu việt hơn hẳn, áp dụng nhiều tiến bộ trong công nghệ lập tŕnh từ tập đoàn MICROSOFT của Mỹ. Với sản phẩm này chúng tôi luôn tin tưởng sẽ giúp quư khách hàng nâng cao hiệu quả công tác kế toán và công tác quản lư sản xuất kinh doanh.

 

Đăng nhập

·            Sau khi cài đặt thành công, trên màn h́nh Desktop xuất hiện biểu tượng "LOTUS 5.0", kích đúp chuột vào biểu tượng này hoặc hoặc thao tác: Start -> Programs -> LOTUS 5.0 chọn "LOTUS  5.0" để chạy ứng dụng, màn h́nh đăng nhập xuất hiện:

      

 

 - Tên đăng nhập( Tên NSD):    Tên đăng nhập của người sử dụng đă đăng kư cho một đơn vị kế toán. Trương tŕnh để mặc định là Lotus

 - Mật khẩu:   Mật khẩu tương ứng của người sử dụng ( Có thể thay đổi tùy theo yêu cầu của người sử dụng)

 

   Nhấn nút "Đăng nhập" để đăng nhập vào chương tŕnh.

 

Ghi chú: 

 

       - Tài khoản mặc định: Tên đăng nhập: LOTUS. Trong quá tŕnh sử dụng, người quản trị nên thay đổi mật khẩu và tạo thêm các tài khoản người sử dụng khác, phân quyền chi tiết nếu cần thiết.

 

 

Chú ư:

- Sau khi cài đặt ứng dụng, có thể cập nhật ngay các chứng từ phát sinh như: Phiếu thu, chi, Nhập mua hàng, bán hàng ... Các đối tượng kế toán (như tài khoản, đối tượng công nợ, kho, hàng hóa ...) bạn có thể tạo thêm trong quá tŕnh sử dụng.

 

- Không nhất thiết phải cập nhật Số dư ban đầu trước, người sử dụng có thể cập nhật hoặc chỉnh sửa số dư ban đầu bất cứ thời điểm nào.

 

- Khai báo kết chuyển tự động số dư tài khoản: Mặc định ứng dụng đă khai báo sẵn kết chuyển số dư tài khoản cuối kỳ theo hệ thống kế toán hiện hành cho toàn bộ các tài khoản đầu 6 trở lên. Việc kết chuyển là hoàn toàn tự động, người sử dụng không cần thao tác ǵ thêm.

 

II. CẬP NHẬT DANH MỤC TỪ ĐIỂN

Bao gồm một số danh mục sau:

 

 Danh mục tài khoản

Danh mục Hệ thống tài khoản được LOTUS tạo sẵn khi cài đặt hoặc tạo Cơ sở dữ liệu mới. Người sử dụng có thể tùy chọn Hệ thống tài khoản phù hợp với chế độ Kế toán mà Doanh nghiệp áp dụng. Tùy thuộc vào yêu cầu quản lư, người sử dụng có thể tạo thêm các tài khoản mới hoặc sửa, xóa.

     Chú ư: Danh mục tài khoản có thể được cập nhật ngay trong khi đang cập nhật chứng từ. Mọi nghiệp vụ kế toán chỉ được định khoản vào các tài khoản chi tiết (Tài khoản chi tiết là những tài khoản không chứa tài khoản con).

 

Giải thích các thông tin về danh mục  tài khoản:

Tài khoản

Hay c̣n gọi là số hiệu tài khoản.

Tài khoản không được phép trùng nhau, độ dài tối thiểu của tài khoản là 8 kư tự.

Tên tài khoản

Độ dài tối thiểu của tên tài khoản là 64 kư tự

Theo dơi  công nợ

Nhận giá trị [C] / [K]

[C] - Tài khoản theo dơi chi tiết đến từng đối tượng công nợ.

[K] - Tài khoản không theo dơi công nợ.

Theo dơi  khoản mục

Nhận giá trị [C] / [K]

[C] - Tài khoản theo dơi khoản mục chi phí.

[K] - Tài khoản không theo dơi khoản mục.

Theo dơi  sổ cái

Nhận giá trị [C] / [K]

[C] - Có tác dụng để lên báo cáo đối với h́nh thức ghi sổ: Chứng từ ghi sổ, Nhật kư chứng từ. 

[K] - Tài khoản không theo dơi trong sổ cái.

Tài khoản mẹ

Để trống nếu là tài khoản cấp 1.

Một số chức năng trong danh mục tài khoản:

1. Thêm ( F2 ): Để thêm tài khoản ta vào Danh mục              Danh mục tài khoản màn h́nh giao diện sau sẽ xuất hiện.

 

 

Rounded Rectangular Callout: Kích chuột

 

 

 Kích chuột vào từ thêm trên màn h́nh và màn h́nh như dưới đây xuất hiện.

 

Rounded Rectangular Callout: Kích chuột

          Ví dụ: đây là tài khoản 111

-         Tài khoản là 111

-         Tên tài khoản là “Tiền mặt”

-         Tài khoản công nợ “K” – Không theo dơi công nợ

-         Tài khoản khoản mục “K” – Không theo dơi khoản mục chi phí

-         Tài khoản sổ cái “C” - Có tác dụng để lên báo cáo đối với h́nh thức ghi sổ: Chứng từ ghi sổ, Nhật kư chứng từ.

-         Tài khoản mẹ “   ” – Bỏ trống v́ tài khoản 111 không có tài khoản mẹ

Sau đó ta nhấp chuột vào nút lưu

Chú ư: Ta có thể ấn phím F2 trên bàn phím để thêm

 

2. Sửa (F3): Đưa con trỏ chuột tới ô hoặc ḍng cần sửa sau đó kích chuột tới nút sửa.

Rounded Rectangular Callout: Ḍng được sửaRounded Rectangular Callout: Kích chuột

 

Sau khi sửa theo đúng yêu cầu ta kích chuột vào nút lưu

Chú ư: Ta có thể ấn phím F3 trên bàn phím để sửa.

Rounded Rectangular Callout: Kích chuột

 

3.Xóa (F8): Đây là phím chức năng giúp cho người sử dụng có thể xóa bỏ những tài khoản không đúng hoặc không cần thiết trong danh mục.

Sau khi kích chuột vào nút xóa ( F8) chương tŕnh sẽ đưa ra câu hỏi “có chắc chắn xóa không?”. Nếu nhấp chuột vào nút không tức là ta sẽ không xóa dữ liệu mà ta đă chọn ( Nếu là có th́ chương tŕnh sẽ thực hiện theo đúng yêu cầu của người sử dụng)

Chú ư: Ta có thể ấn phím F8 trên bàn phím để thêm.

 

 

Rounded Rectangular Callout: Kích chuộtRounded Rectangular Callout: Ḍng chon xóa

 

Chú ư: Một số câu hỏi thường gặp khi xóa dữ liệu trong danh mục tài khoản

Sau khi chọn ḍng để xóa dữ liệu ta kích chuột vào nút xóa, cửa sổ màn h́nh sau sẽ xuất hiện:

 

 

Danh mục đối tượng (Khách hàng, xă viên-nhà cung cấp)

Danh mục đối tượng được sử dụng để khai báo và lưu thông tin về các đối tượng Công nợ như: Người mua, Nhà cung cấp, Nhân viên. LOTUS quản lư Danh mục đối tượng theo mô h́nh cây phân cấp, v́ vậy các Nhóm khách hàng phân cấp được quản lư ngay trong Danh mục đối tượng. Để xác định Khách hàng chi tiết thuộc Nhóm nào, LOTUS căn cứ vào thuộc tính Mă mẹ của chúng.

                  

Một số chức năng trong danh mục dối tượng

 

1. Thêm(F2): Để thêm danh mục đối tượng vào danh mục từ điển              Danh mục đối tượng và trên màn h́nh hiện lên một cửa sổ

Kích chuột vào từ Thêm trên màn h́nh sẽ hiện như dưới

 

Rounded Rectangular Callout: B2:Kích chuộtRounded Rectangular Callout: B1:Kích chuột

 

Ví dụ: Thêm đối tượng

-         Mă đối tượng : DONGDONG - Mă đối tượng người dùng muốn đặt

-         Tên đối tượng: Nguyễn Trọng Đông- Đối tượng người dùng muốn sử dụng

-         Địa chỉ: Số 6, Đội Cấn, Ba Đ́nh, Hà Nội

-         Mă số thuế: 0100102478

-         Loại đối tượng: 2

-         Sau đó ta nhấn chuột vào: “lưu”.

       Chú ư: Có thể nhấn phím F2 trên màm h́nh để thêm, hay F2 c̣n được gọi là phím tắt để hỗ trợ người sử dụng  giảm được các thao tác và truy cập dữ liệu một cách  nhanh nhất.

2. Sửa(F3): Di chuột đến ô hay ḍng cần sửa, kích chuột vào sửa trên màn h́nh. Khi đó màn h́nh sẽ xuất hiện

Rounded Rectangular Callout: B2:Kích chuộtRounded Rectangular Callout: B1:Kích chuột

Sửa đúng nội dung cần sửa, sau đó kích chuột vào lưu.

        Chú ư: Ta có thể ấn phím F3 trên bàn phím để sửa

 

3. Xóa(F8): Đây là phím chức năng giúp cho người sử dụng có thể xóa bỏ những tên đối tượng không đúng hoặc không cần thiết trong danh mục đối tượng.

Rounded Rectangular Callout: B2:Kích chuộtRounded Rectangular Callout: B1:Chọn ḍng xóa

Chú ư: Ta có thể ấn phím F8 trên bàn phím để thêm

 

Danh mục khoản mục phí

Danh mục khoản mục phí để khai báo các khoản mục chi phí.

Để vào danh mục chi phí vào danh mục               danh mục khoản mục chi phí, khi đó trên màn h́nh hiện lên một giao diện mới

 

Giải thích các thông tin về các khoản mục phí        

Mă khoản mục

16 kư tự, mă khoản mục phí.

Tên khoản mục

64 kư tự, tên của khoản mục phí

 

 

Một số chức năng trong danh mục chi phí

Rounded Rectangular Callout: Kích chuột1.Thêm(F2): Để thêm vào danh mục chi phí kích chuột vào thêm trên màn h́nh hiện lên giao diện mới.

 

Ví dụ: Thêm khoản mục chi phí xăng xe, điện thoại hoạt động điện

Mă khoản mục: 01- Mă mà người dùng muốn đặt

Tên khoản mục: Tiền lương- Chi phí mà người dùng sử dụng

Sau đó kích chuột vào lưu

Chú ư: Ta có thể ấn phím F2 trên bàn phím để thêm

 

2.Sửa(F3): Di chuột đến ô hay ḍng cần sửa rồi kích chuột vào sửa trên màn h́nh hiện lên một cửa sổ mới

Rounded Rectangular Callout: Kích chuột

 

Sửa đúng nội dung cần sửa kích chuột vào L ưu

Chú ư: Ta có thể ấn phím F3 trên bàn phím để sửa 

 

Sau khi gộp mă cũ và mă mới lại với nhau kích chuột vào Thực hiện

3. Xóa(F8): Đây là phím chức năng giúp cho người sử dụng có thể xóa bỏ những tên đối tượng không đúng hoặc không cần thiết trong danh mục chi phí

Rounded Rectangular Callout: Kích chuột 

Sau khi kích chuột vào nút xóa ( F8) chương tŕnh sẽ đưa ra câu hỏi “Có chắc chán xóa không”.  Nếu nhấp chuột vào nút không tức là ta sẽ không xóa dữ liệu mà ta đă chọn ( Nếu là có th́ chương tŕnh sẽ thực hiện theo đúng yêu cầu của người sử dụng)

Chú ư: Ta có thể ấn phím F8 trên bàn phím để thêm 

 

III. Đầu kỳ

 Số dư đầu tài khoản:

          Chức năng: Khi mới bắt đầu sử dụng chương tŕnh ta nhập số dư số đầu năm của các tài khoản . Đối với các năm tiếp theo ta chỉ việc thực hiện chuyển số dư cuối năm trước sang đầu năm mới sau khi đă khóa sổ kế toán cuối năm trước.

          Cách đăng nhập: vào menu Đầu kỳ/1. Số dư đầu tài khoản, khi đó trên màn h́nh hiện lên một giao diện mới như dưới

Một số chức năng trong số dư đầu tài khoản

1.1Thêm(F2): Để thêm số dư đầu tài khoản kích chuột vào thêm hoặc nhấn phím F2 trên bàn phím, khi đó trên  màn h́nh hiện lên một cửa số mới

Rounded Rectangular Callout: Kích chuộtRounded Rectangular Callout: Kích chuột

Ví dụ: Thêm số dư đầu của tài khoản 1111

Tài khoản: 1111- Tiền mặt vnđ - Tài khoản mà người dùng muốn sử dụng

Đối tượng(Tk công nợ)- Nếu là tài khoản công nợ th́ ta theo dơi chi tiết theo từng đối tượng c̣n không th́ để trống

Số dư đầu tháng 01:

Dư nợ: 20 000 000- Số tiền mà người sử dụng muốn nhập của Tk 1111

Dư có: V́ đây là TK bên tài sản nên không có số dư bên có

Tương tự số dư đầu năm cũng vậy.

          Sau khi nhập xong nội dung các dữ liệu ta kích chuột vào thực hiện để chấp nhận

Lưu ư: Với các tài khoản công nợ th́ ta phải vào số dư chi tiết của từng đối tượng công nợ mà không phải vào số dư tổng của tài khoản.

Chú ư: Ta có thể ấn phím F2 trên bàn phím để thêm

 

Rounded Rectangular Callout: Kích chuột12. Sửa(F3): Chức năng này giúp cho người sử dụng có thể sử dụng sửa lại những nội dung không đúng, để sửa di chuột đến ô hay ḍng cần sửa sau đó kích chuột vào sửa hay nhấn phím F3 trên bàn phím, khi đó trên màn h́nh hiện ra một cửa sổ mới

 

Rounded Rectangular Callout: Kích chuột

 

Sửa đúng nội dung cần sửa kích chuột vào chấp nhận

Chú ư: Ta có thể ấn phím F3 trên bàn phím để sửa

 

Rounded Rectangular Callout: Kích chuộtRounded Rectangular Callout: Kích chuột1.3 Xóa(F8):  Đây là phím chức năng giúp cho người sử dụng có thể xóa bỏ những nội dung  không đúng hoặc không cần thiết trong danh mục

Sau khi kích chuột vào nút xóa ( F8) chương tŕnh sẽ đưa ra câu hỏi “Có chắc chắn xóa không”.  Nếu nhấp chuột vào nút “No” tức là ta sẽ không xóa dữ liệu mà ta đă chọn ( Nếu là “Yes” th́ chương tŕnh sẽ thực hiện theo đúng yêu cầu của người sử dụng)

 

Rounded Rectangular Callout: Kích chuộtRounded Rectangular Callout: Chọn ḍng cần xóa

 

Chú ư: Ta có thể ấn phím F8 trên bàn phím để thêm

 

IV. CẬP NHẬT CHỨNG TỪ PHÁT SINH  

1. Phiếu thu tiền mặt:

Cách đăng nhập: Kế toán tiền mặt, TGNH \ Phiếu thu tiền mặt.

 

 

 

Giải thích một số thông tin khi nhập chứng từ:

 

Chứng từ

Mă hiệu của chứng từ, 2 kư tự hoa, thuộc danh mục chứng từ (khai báo sẵn trong chương tŕnh).

Ngày

chứng từ

Số của chứng từ, dài 10 kư tự, được tự động cộng lên 1 khi vào chứng từ mới. Tuy nhiên ta cũng có thể sửa số chứng từ theo ư muốn.

Số chứng

 từ

Ngày của chứng từ cập nhật theo khuôn dạng Ngày/Tháng/Năm (DD/MM/YYYY). Lưu ư Năm phải là năm đang làm việc hiện thời và tháng phải kể từ tháng bắt đầu hạch toán.

Nội dung

Chứa nội dung( diễn giải) của chứng từ.

Họ tên

Họ tên trên chứng từ. Họ tên người nộp tiền, họ tên nhận tiền, người mua, người bán.

Tk nợ

Tài khoản Nợ của chứng từ. 

Tk có

Tài khoản Có của chứng từ. 

Tổng tiền

Số tiền phát sinh. Trong trường hợp phát sinh bằng tiền VNĐ th́ tiền ngoại tệ chính bằng số tiền VNĐ

Thuế VAT

Mă của loại thuế VAT được dùng

Tiền

thuế VAT

Thuế GTGT (nếu có). Máy tính sẽ tự động tính thuế GTGT bằng cách nhân thuế suất GTGT với tiền nếu là loại thuế GTGT được khấu trừ. C̣n với loại thuế GTGT trực tiếp, chương tŕnh sẽ tự động tính ra số thuế được khấu trừ và trừ lại giá vốn. Tuy nhiên trong một số trường hợp người sử dụng có thể sửa số tiền thuế GTGT tuỳ ư bằng cách để thuế suất GTGT bằng 0 và sửa trực tiếp số tiền thuế

Tk nợ VAT

Tài khoản nợ của định khoản thuế GTGT.

Tk có VAT

Tài khoản có của định khoản thuế GTGT.

 

Nếu người dùng mới sử dụng mà trong chương tŕnh chưa có dữ liệu ǵ th́ có thể sử dụng một số chức năng sau để cập nhập dữ liệu vào chương tŕnh.

 

1.1. Thêm(F2): Để thêm phiếu thu tiền mặt kích chuột vào thêm(F2), chương tŕnh hiện lên một cửa sổ

Rounded Rectangular Callout: Kích chuột

 

Mă chứng từ: PT- Chương tŕnh tự mặc định

Ngày: 12/04/12- Ngày phát sinh chứng từ à cứ thế nhập không cần xóa

Số chứng từ: 025/PTHU- Số chứng tư mà người dùng đánh theo thứ tự

Họ tên: Nguyễn Thành Nam

Địa chỉ: Hà Nội

Nội dung: Thu tiền sản phẩm

Tk nợ: 111-

Tk có: 1311

Tiền tiền VND-1 000 000

Đối tượng: HTX

          Sau khi nhập xong nội dung vào chứng từ kích chuột vào Lưu hoặc (Ctrl + Enter)

*  Lưu ý: - Dùng phím Enter hoặc phím mũi tên  lên, xuống để di chuyển từ ô này sang ô khác

            - Tại ô tài khoản nếu không nhớ tài khoản thì ấn phím ? rồi enter để tìm tài khoản tìm thấy enter để lựa chọn tài khoản đó đưa vào ô

          -   Ô tài khoản nợ trên phiếu thu mặc định là tài khoản 111

1.2. Sửa(F3): Dùng để sửa những nôi dung không đúng trong phiếu thu tiền mặt, để sửa di chuột đến ô hay ḍng cần sửa kích chuột vào sửa(F3) trên màn h́nh như ví dụ dưới đây

Rounded Rectangular Callout: Kích chuột

Sửa đúng nội dung cần sửa kích chuột vào lưu

1.3. Xóa(F8): Chức năng này dùng để xóa những nội dung không cần thiết hay không đúng trong phiếu thu tiền mặt, để xóa di chuột đến ô hay ḍng cần xóa kích chuột vào xóa(F8) khi đó chương tŕnh sẽ đưa ra câu hỏi: “ Xóa chứng từ số 81/09” không?. Nếu muốn xóa chứng từ kích chuột vào: “Yes”, nếu không muốn xóa kích chuột vào: “ No”.

 

 

 

 

1.5. In báo cáo(F7): Chức năng này giúp cho người sử dụng in được các chứng từ . Để in được phiếu thu tiền mặt ta Click chuột đến các chứng từ cần in sau đó đó kích chuột vào biểu tượng máy in. Khi đó chương tŕnh sẽ in chứng từ mà người sử dụng cần in.

 

Rounded Rectangular Callout: Kích chuột

  Để in chứng từ kích chuột vào “All” để in tất cả, ô “ Number of copies” chọn 1 in ra 2 liên, chọn 2 sẽ in ra 4 liên tùy người sử dụng muốn in ra bao nhiêu liên. Sau đó kích chuột vào Print để in

Lưu ư: Ta có thể ấn phím F7 trên bàn phím để thực hiện quá tŕnh in. Phím F7 được goi là phím tắt giúp người sử dụng giảm bớt được các thao tác một cách nhanh nhất.

1.6: Xem trước khi in(ctrl+F7): Chức năng này giúp cho người sử dụng có thể xem những nội dung trước khi in. Để xem trước khi in kích chuột vào biêủ tượng máy in, khi đó chương tŕnh sẽ hiển thị lên nội dung mà ta cần in.

1.7. Lọc dữ liệu: Chức năng này có thể giúp cho người sử dụng lọc ra những chứng từ là phiếu chi muốn xem một cách nhanh nhất, để lọc ta kích chuột vào biểu tượng lọc trên màn h́nh hiện lên một cửa sổ

 

 

Điều kiện lọc:

Từ ngày: 01/03/11 đến ngày: 31/03/11- Ngày tháng năm mà người dùng muốn lọc

Chứng từ từ số: 1 đến số: 20- Số chứng từ mà người dùng muốn lọc

Mă chứng từ: PT- Đây là mă của chứng từ muốn lọc

Tài khoản: 111(Tiền mặt)- Tk người dùng muốn lọc

Nợ/Có: *. Tất cả- Lọc tất cả TK bên nợ và có của TK 111

Số tiền từ số: 39000000 đến số: 100000000- Số tiến mà người dùng muốn lọc đến

Mă loại thuế: Bỏ trống

Khoản mục, dạng nhập xuất, kho, đối tượng, vật tư, nội dung, phân loại: Bỏ trống

Sau đó kích chuột vào thực hiện để hoàn thành quá tŕnh lọc dữ liệu

Chú ư: Ta có thể ấn phím F9 để lọc dữ liệu. Phím này gọi là phím tắt giúp người sử dụng có thể giảm bớt các thao tác nhập dữ liệu một cách nhanh nhất

 

2. Phiếu chi tiền mặt:

Cách đăng nhập: Kế toán tiền mặt, TGNH \ Phiếu chi  tiền mặt.

 

 

Một số chức năng trong phiếu chi tiền mặt:

2.1. Thêm(F2): Chức năng này dùng đẻ thêm các chứng từ trong phiếu thu tiền mặt, để thêm vào phiếu chi tiền mặt kích chuột vào thêm trên màn h́nh, khi đó chương tŕnh hiển thị

 

Rounded Rectangular Callout: Kích chuột 

 

Rounded Rectangular Callout: Kích chuộtCác bước để nhập một chứng từ mới:

 

Ngày: 12/04/12- Ngày cập nhật chứng từà cứ thế nhập không cần xóa

Số chứng từ: 004/PCHI- Số chứng từ- Là số chứng từ mà người sử dụng đánh theo thứ tự chứng từ

Họ tên: Nguyễn Văn Bốn

Địa chỉ: Thủ quỹ

Nội dung: Chi tiền báo và điện thoại

Tk nợ: 642

Tk có: 111

Tiền Việt Nam Đồng: 500 000

Đối tượng:HTX

khoản mục: 02.

 

Kèm theo bao nhiêu chứng từ gốc th́ ghi nếu không th́ bỏ trống

Sau đó kích chuột vào lưu

*  Lưu ý: - Dùng phím Enter hoặc phím mũi tên  lên, xuống để di chuyển từ ô này sang ô khác

            - Tại ô tài khoản nếu không nhớ tài khoản thì ấn phím ? rồi enter để tìm tài khoản tìm thấy enter để lựa chọn tài khoản đó đưa vào ô

          -   Ô tài khoản nợ trên phiếu thu mặc định là tài khoản 111

 

2.2. Sửa(F3): Chức  năng này dùng để sửa những nội dung không đúng hoặc không khớp trong phiếu chi tiền mặt, để sửa  di chuột đén ô hay ḍng cần sửa kích chuột vào sửa(F3) trên màn h́nh như ví dụ dưới đây

Rounded Rectangular Callout: Kích chuột

 

Sửa đúng nội dung mà ta cần sửa sau đó kích chuột vào lưu

 

2.3. Xóa(F8): Chức năng này dùng để xóa những nội dung không đúng trong phiếu chi tiền mặt. Để xóa ta di chuột đến ô hay ḍng cần xóa sau đó kích chuột vào xóa(F8) và chương tŕnh xẽ đưa ra câu hỏi: “ Xóa chứng từ số 250/10” ?. Nếu xóa kích chuột vào: “Yes”, nếu không xóa kích chuột vào: “No”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. In báo cáo(F7): Chức năng này giúp người sử dụng có thể in được các chứng từ. Để in được phiếu thu tiền mặt ta Click chuột đến các chứng từ cần in sau đó đó kích chuột vào biểu tượng máy in. Khi đó chương tŕnh sẽ hiện lên

Oval Callout: Kích chuột

 

 

Để in chứng từ kích chuột vào “All” để in tất cả, ô “ Number of copies” chọn 1 in ra 2 liên, chọn 2 sẽ in ra 4 liên tùy người sủ dụng muốn in ra bao nhiêu liên. Sau đó kích chuột vào Print để in

Lưu ư: Ta có thể ấn phím F7 trên bàn phím để thực hiện quá tŕnh in. Phím F7 được goi là phím tắt giúp người sử dụng giảm bớt được các thao tác một cách nhanh nhất.

2.5. Xem trước khi in(Ctrl+F7): Chức năng này có thể giúp người sử dụng xem những chứng từ trước khi ta cần in. Để xem trước khi in Click chuột đến chứng từ mà ta cần xem, sau đó kích chuột vào biểu tượng xem trước in trên thanh công cụ. Khi đó chương tŕnh sẽ hiện lên chứng từ mà ta cần xem.

Chú ư : Ta có thể nhấn Ctrl+F7 để xem trước khi in.   .

Nợ/Có: *. Tất cả- Lọc tất cả TK bên nợ và có của TK 111

Tài khoản đối tượng: Bỏ trống

Số tiền từ số đến số- Số tiến mà người dùng muốn lọc đến

Mă loại thuế: Bỏ trống

Khoản mục, đối tượng, sản phẩm, nội dung, phân loại: Bỏ trống

Sau đó kích chuột vào thực hiện để hoàn thành quá tŕnh lọc dữ liệu

Chú ư: Ta có thể ấn phím F9 để lọc dữ liệu. Phím này gọi là phím tắt giúp người sử dụng có thể giảm bớt các thao tác nhập dữ liệu một cách nhanh  nhất

3. Báo có ngân hàng:

Cách đăng nhập: Kế toán tiền mặt, TGNH \ Báo có ngân hàng

 

 

 

Một số chức năng trong Báo có ngân hàng

 

Thêm(F2): Để thêm vào phiếu báo có ngân hàng kích chuột vào thêm(F2)

 

 

 

Rounded Rectangular Callout: Kích chuột

 

Mă chứng từ: BC- Chương tŕnh tự mặc định

Ngày 18/03/11- Ngày phát sinh chứng từ

Số chứng từ: 02- Số chứng từ mà người dùng đanh theo thứ tự

Tiền tệ: VNĐ- Nếu theo dơi theo tiền ngoại tệ th́ gơ USD vào ô tiền tệ

Đối tượng: DUYANH - Người thu tiền

Họ tên: Công ty máy tính Duy Anh

Địa chỉ: Phú Xuyên, Hà Nội

Diễn giải: Công ty Lotus thanh toán tiền hàng- Lư do thu tiền

Tk nợ: 1121- V́ công ty Mộc Lan thanh toán tiền hàng nên số tiền trong quỹ tăng

Tk có: 1311-

Số tiền: 54120000

Đối tượng: DUYANH -Người thu tiền

Khoản mục, VAT, tiền thuế VAT, Tk nợ VAT, Tk có VAT: Bỏ trống

Để xem chi tiết hạch toán, chi tiêt VAT, hóa đơn GTGT kích chuột vào để xem chi tiết

Phím F4 dùng để chuyển sang xem chi tiết VAT

Kèm theo chứng từ gốc: Nếu kèm theo chứng từ gốc th́ ghi c̣n không bỏ trống

Sau đó kích chuột vào lưu

Sửa(F3): Chức năng này dùng để sửa những nội dung không đúng trong chứng từ đă nhập

Ấn phím F3 trên bàn phím hoặc click chuột vào Sửa(F3) trong danh mục

Rounded Rectangular Callout: Kích chuột

 

Sửa đúng nội dung cần sửa sau đó kích chuột vào lưu

Xóa(F8): Chức năng này dùng để xóa những nội dung không đúng hoặc không cần thiết trong giấy báo có, để xóa ta di chuột đên ô hay ḍng cần xóa sau đó kích chuột vào xóa(F8) và chương tŕnh sẽ đưa ra câu hỏi: “ Xóa chứng từ số 01” không? Nếu muốn xóa kích chuột vào: “Yes”, nếu không muốn xóa kích chuột vào: “No”

 

 

 

 

In báo cáo(F7): Chức năng này giúp người sử dụng có thể in đươc các chứng từ. Để in kích chuột vào biểu tượng máy in trên thanh công cụ, khi đó trên màn h́nh hiện lên

 

 

 

 

 

 

Rounded Rectangular Callout: Kích chuột 

 

 

 

 


Để in chứng từ kích chuột vào “All” để in tất cả, ô “ Number of copies” chọn 1 in ra 2 liên, chọn 2 sẽ in ra 4 liên tùy người sủ dụng muốn in ra bao nhiêu liên. Sau đó kích chuột vào Print để in

Lưu ư: Ta có thể ấn phím F7 trên bàn phím để thực hiện quá tŕnh in. Phím F7 được goi là phím tắt giúp người sử dụng giảm bớt được các thao tác một cách nhanh nhất.

Xem trước khi in(Ctrl+F7): Chức năng này có thể giúp người sử dụng xem những chứng từ trước khi ta cần in. Để xem trước khi in Click chuột đến chứng từ mà ta cần xem, sau đó kích chuột vào biểu tượng xem trước in trên thanh công cụ. Khi đó chương tŕnh sẽ hiện lên chứng từ mà ta cần xem.

 

 

Chú ư: Ta có thể nhấn Ctlt+F7 để xem trước khi in

Lọc dữ liệu(F9): Chức năng này có thể giúp cho người sử dụng lọc ra những chứng từ là báo có ngân hàng muốn xem một cách nhanh nhất, để lọc ta kích chuột vào biểu tượng lọc trên màn h́nh hiện lên một cửa sổ

Rounded Rectangular Callout: Kích chuột

 

 

 

Điều kiện lọc:

Từ ngày: 01/01/11 đến ngày: 31/03/11- Ngày tháng năm mà người dùng muốn lọc

Chứng từ từ số, đến số- Là số chứng từ mà người dùng muốn lọc

Mă chứng từ: BC- Đây là mă của chứng từ muốn lọc

Tài khoản-  Gơ Tk người dùng muốn lọc

Nợ/Có: *. Tất cả- Lọc tất cả TK bên nợ và có.

Tài khoản đối tượng: Bỏ trống

Số tiền từ số đến số- Số tiến mà người dùng muốn lọc đến

Mă loại thuế: Bỏ trống

Khoản mục, nội dung, phân loại: Bỏ trống

Sau đó kích chuột vào thực hiện để hoàn thành quá tŕnh lọc dữ liệu

Chú ư: Ta có thể ấn phím F9 để lọc dữ liệu

 

Báo nợ ngân hàng:

 

 

 

 

 

 

Cách đăng nhập: Kế toán tiền mặt, TGNH \ Báo nợ ngân hàng

Một số chức năng trong Báo nợ ngân hàng:

Thêm(F2): Chức năng này giúp cho người sử dụng có thể thêm các chứng từ vào báo nợ ngân hàng. Để thêm kích chuột vào thêm trên màn h́nh, khi đó chương tŕnh hiện lên

 

 

Cách nhập một chứng từ mới:

Mă chứng từ: BN- Chương tŕnh tự mặc định mă chứng từ

Ngày: 08/01/11- Ngày ghi chứng từ

Số : 04- Số chứng từ mà người dùng đánh theo thứ tự

Tiền tệ: VNĐ- Người dùng theo dơi tiền theo VNĐ, nếu theo dơi theo tỷ giá USD nhập USD vào và tỷ gái tương ứng chuyển sang tiền VNĐ

Đối tượng: AA - Là người chi tiền

Họ tên: Nguyễn Hồng Ánh

Địa chỉ: Hà Nội

Diễn giải: Trả tiền cho công ty ACC- Lư do chi tiên

Tk nợ: 331|(Phải trả người bán)- V́ mua hàng phải trả tiền nên phải trả người bán sẽ giảm đi và định khoản nợ Tk331

Tk có: 1121(Tiền gửi ngân hàng)- V́ phải chuyển khoản trả người bán nên số tiền tại ngân hàng sẽ giảm đi và định khoản có Tk1121

Tiền VNĐ: 24000000- Số tiền phải trả người bán

Bộ phận, khoản mục, sản phẩm, Vat, tiền thuế VAT, TK nợ Vat, TK có VAT: Bỏ trống

Để xem chi tiết kích chuột vào hạch toán, chi tiết VAT, hóa đơn GTGT để xem chi tiết.

Muốn chuyển sang xem chi tiết VAT có thể nhấn phím F4 để xem

Kèm theo chứng từ gốc, nếu kèm theo chứng từ gốc th́ ghi c̣n không  bỏ trống

Sau đó kích chuột vào lưu để hoàn thành quá tŕnh thêm mới.

 

Chú ư: Ta có thể nhấn phím F2 trên bàn phím để thêm mới

 

Sửa(F3): Chức năng này giúp người sử dụng có thể có thể sửa những nội dung không đúng, để sửa ta di chuột đến ô hay ḍng cần sửa và kích chuột vào sửa trên thanh công cụ. Khi đó chương tŕnh hiện lên nội dung cần sửa

 

Rounded Rectangular Callout: Kích chuột

 

Sửa đúng nội dung cần sửa sau đó kích chuột vào Lưu

Chú ư: Có thể nhấn phím F3 trên bàn phím đẻ sửa.  

 Xóa(F9): Chức năng này giúp người sử dụng có thể xoá những chứng từ không đúng với nôi dung cần nhập. Để xóa di chuột đến chứng từ cần xóa. Sau đó kích chuột xóa trên thanh công cụ và chương tŕnh xẽ đưa ra câu hỏi: “ Xóa chứng từ số 04 ?. Nếu xóa kích chuột vào: “Yes”, nếu không xóa kích chuột vào: “No”

Rounded Rectangular Callout: Kích chuột

Rounded Rectangular Callout: Kích chuộtTính tổng số liệu: Chức năng này giúp người sử dụng có thể tính được tổng số tiền báo nợ ngân hàng một cách nhanh nhất. Để tính tổng số tiền ta di chuột đến ô hay ḍng có chứa số liệu là con số, kích chuột vào biểu tượng xích ma màu đỏ trên thanh công cụ. Khi đó chương tŕnh sẽ hiện lên tổng số tiền mà người dùng muốn tính.

 

Rounded Rectangular Callout: Kích chuột 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


In báo cáo(F7): Chức năng này giúp người sử dụng có thể in được giấy báo nợ. Để in di chuột đến chứng từ cần in va kích chuột vào biểu tượng in trên thanh công cụ, khi đó chương tŕnh hiện lên

 

 

 

 

 

Rounded Rectangular Callout: Kích chuột
 

 

 

 

 

 


Để in chứng từ kích chuột vào “All” để in tất cả, ô “ Number of copies” chọn 1 in ra 2 liên, chọn 2 sẽ in ra 4 liên tùy người sử dụng muốn in ra bao nhiêu liên. Sau đó kích chuột vào Print để

Chú ư: Ta có thể nhấn phím F7 trên bàn phím để in báo cáo.  

Xem trước khi in( Crtl+F7): Chức năng này giúp cho người sử dụng xem được giấy báo nợ trước khi in. Để xem di chuột đến chứng từ cần xem và kích chuột vào biểu tượng xem trước khi in trên thanh công cụ, khi đó chương tŕnh sẽ hiện lên chứng từ mà ta cần xem.

Chú ư: Ta có thể nhấn phím Crtl+F7 trên bàn phím để xem trước khi in.

Kế toán tổng hợp

4.Phiếu kế toán khác:

Chức năng: Phiếu kế toán khác dùng để cập nhật các bổ sung, các bút toán điều chỉnh hay các nghiệp vụ kinh tế phát sinh không cập nhật ở các cửa sổ khác

 

Thêm(F2): Chức năng này có thể giúp cho người sử dụng thêm mới những nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào phiếu kế toán khác. Để thêm kích chuột vào thêm trên thanh công cụ, khi đó chương tŕnh sẽ hiện lên một giao diện mới để ta thêm như dưới

 

 

Rounded Rectangular Callout: Kích chuột

 

 

Ví dụ: Thêm mới tiền lương Bản quản lư HTX tháng 4/2011

Mă chứng từ: PK- Chương tŕnh tự mặc định

Ngày:22/04/12- Ngày phát sinh nghiệp vụ kinh tế

Số: 001- Số thứ tự của hóa đơn

Họ tên: Hợp tác xă

Địa chỉ: HTX

Nội dung: Chi phí lương

Tiền tệ VND- 1000 000

TK nợ, Tk có: 6422-334

Khoản mục: 01- Mă của chi lương (Enter để xem chi tiết)

 

Kèm theo chứng từ gốc: Nếu có kèm theo chứng từ gốc th́ nhập c̣n không bỏ trống

Sau đó kích chuột vào lưu để hoàn thành quá tŕnh thêm mới.

Chú ư: Ta có thể nhấn phím F2 trên bàn phím để thêm mới  .

 

 

Sửa(F3): Chức năng có thể giúp cho người sử dụng sửa những chứng từ không đúng. Để sửa ta Click chuột đến chứng từ cần sửa và kích chuột vào sửa trên thanh công cụ, khi đó chương tŕnh sẽ hiện lên nôi dung mà ta cần sửa như dưới

 

Rounded Rectangular Callout: Kích chuột

 

Sửa đúng nội dung cần sửa và kích chuột vào Lưu để hoàn thành quá tŕnh sửa.

Chú ư: Ta có thể nhấn phím F3 trên bàn phím để sửa  .

Xóa(F8): Chức năng này có thể giúp cho người sử dụng xóa những chứng từ không đúng hoặc không cần thiết. Để xóa ta Click chuột đến chứng từ cần xóa và kích chuột vào xóa trên thanh công cụ, khi đó chương tŕnh đưa ra câu hỏi: “Có xóa chứng từ số  :”.Nếu xoá th́ kích chuột vào: Yes”, nếu không xóa th́ kích chuột vào: “No” để không xóa.

Rounded Rectangular Callout: Kích chuột
 


Chú ư: Ta có thể nhấn phím F8 trên bàn phím để xóa .

Xem trước khi in(Ctrl+F7): Chức năng này có thể giúp cho người sử dụng xem những chứng từ cần in trước khi in. Để xem trước khi in ta Click chuột đến chứng từ cần xem và kích chuột vào biểu tượng xem trước khị in trên thanh công cụ, khi đó chương tŕnh sẽ hiện lên chứng từ mà ta cần xem như dưới

Chú ư: Ta có thể nhấn phím Ctrl+F7 trên bàn phím để xem trước khi in  .

 

 

In báo cáo(F7): Chức năng này có thể giúp cho người sử dụng in được những chứng từ. Để in ta Click chuột đến chứng từ cần in và kích chuột vào biểu tượng in trên thanh công cụ, khi đó chương tŕnh hiện lên

Chú ư: Ta có thể nhấn phím F7 trên bàn phím để in.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rounded Rectangular Callout: Kích chuột 

 

 

 

 

 


Để in chứng từ kích chuột vào “All” để in tất cả, ô “ Number of copies” chọn 1 in ra 2 liên, chọn 2 sẽ in ra 4 liên tùy người sủ dụng muốn in ra bao nhiêu liên. Sau đó kích chuột vào Print để in.

Lọc dữ liệu(F9): Chức năng này giúp người sử dụng có thể lọc được những chứng từ theo từng ngày từng số hóa đơn, từng Tk… một cách nhanh nhất. Để lọc chứng từ ta kích chuột vào biểu tượng lọc trên thanh công cụ, khi đó chương tŕnh hiện lên

 

Rounded Rectangular Callout: Kích chuột

Điều kiện lọc:

Từ ngày: 01/03/11 đến ngày: 31/03/11 - Ngày tháng năm mà người dùng muốn lọc

Chứng từ từ số đến số- Số chứng từ mà người dùng muốn lọc

Mă chứng từ: BN - Đây là mă của chứng từ muốn lọc

Tài khoản- Tk người dùng muốn lọc

Nợ/Có: *. Tất cả- Lọc tất cả TK bên nợ và có

Tài khoản đối tượng: Bỏ trống

Số tiền từ số đến số- Số tiến mà người dùng muốn lọc

Mă loại thuế: Bỏ trống

Khoản mục, nội dung, phân loại: Bỏ trống

Sau đó kích chuột vào thực hiện để hoàn thành quá tŕnh lọc dữ liệu

Chú ư: Ta có thể nhấn phím F9 trên bàn phím để lọc dữ liệu.  .

dung, phân loại: Bỏ trống

Sau đó kích chuột vào chấp nhận để hoàn thành quá tŕnh lọc dữ liệu

 

Bút toán khóa sổ:

Chức năng: Chức năng cho phép máy tự động định khoản các bút toán kết chuyển khoá sổ vào cuối kỳ kế toán. 

Cách đăng nhập: Kế toán tổng hợp \ Bút toán khóa sổ

 

 

Giải thích một số  thông tin cập nhật:

 

Số thứ tự§

Số thứ tự sắp xếp trên màn h́nh.

Diễn giải

Nội dung của bút toán.

Tài khoản đi§

Tài khoản mà sẽ kết chuyển đi

Tài khoản đến§

Tài khoản đối ứng của tài khoản đi. (Chú ư phải là tài khoản chi tiết.)

Một số chức năng trong bút toán khóa sổ:

Thêm(F2): Chức năng này có thể giúp cho người sử dụng có thể thêm những bút toán khóa số cuối kỳ. Để thêm ta kích chuột vào Thêm(F2) trên thanh công cụ, khi đó chương tŕnh hiện lên một giao diện cần thêm

Rounded Rectangular Callout: Kích chuột

 

 

 

 


Ví dụ: Thêm bút toán kết chuyển chi phí khác

Số thứ tự: 04- Thứ tự của các bút toán kết chuyển

Diễn giải: Kết chuyển chi phí khác- Lư do kết chuyển

Kết chuyển từ Tk 911 đến Tk 811: Tŕnh tự của bút toán kết chuyển

Loại kết chuyển: 1- Kết chuyển số phát sinh nhứng nếu bút toán ta kết muốn kết chuyển số phát sinh hay số dư cuối th́ ta nhập giá trị tương ứng là 1 hay 2 vào

Kiểu kết chuyển: Muốn kết chuyển theo kiểu ṇa th́ ta nhập tương ứng

Sau đó kích chuột vào thực hiện.

Chú ư: Ta có thể nhấn phím F2 trên bàn phím để thêm,  

Các bước kết chuyển:

B1: Chọn các bút toán kết chuyển bằng cách Click chuột trái vào ô chọn hiện lên dấu: “x” như dưới:

 

 

 

B2: Kích chuột vào kết chuyển trên thanh công cụ hoặc là ta có thể nhấn phím F10 trên bànphím để kết chuyển.

B3: Chọn khoản thời gian kết chuyển và kích chuột vào Chấp nhận để thực hiện.

Rounded Rectangular Callout: Kích chuột

 

 

 

 

 

 

 


Lưu ư: Sau khi tạo các bút toán kết chuyển th́ ta có thể xem, sửa, xoá chúng bằng cách vào màn h́nh “Chứng từ tự động” lọc ra với điều kiện lọc là mă chứng từ = [TD] và ngày chứng từ là ngày đă kết chuyển.

 

Phím tắt:         ^A        Chọn tất cả các bút toán

^U        Bỏ lựa chọn 

 

Sửa(F3): Chức năng này có thể giúp cho người sử dụng sửa được các bút toán kết chuyển. Để sửa ta Click chuột đến bút toán cần sửa và kích chuột vào sửa trên thanh công cụ, khi đó chương trinh sẽ hiện lên nội dung ta cần sửa

 

Rounded Rectangular Callout: Kích chuột           

 

Sửa đúng nội dung cần sửa và kích chuột vào thực hiện.

Chú ư: Ta có thể nhấn phím F3 trên bàn phím để thêm

.

Xóa(F8): Chức năng này có thể giúp cho người sử dụng xóa những bút toán kết chuyển. Để xóa ta Click chuột đến bút toán cần xóa và kích chuột vào trên thanh công cụ, khi đó chương tŕnh đưa ra câu hỏi: “Có chắc chắn xóa không”. Nếu muốn xóa th́ ta kích chuột vào “Yes”, không muốn xóa th́ kích chuột vào “No”.

 

 

 

Rounded Rectangular Callout: Kích chuộtRounded Rectangular Callout: Kích chuột

 Sổ sách kế toán:

nhấn phím Crtl+F7 trên bàn phím để xem trước khi in.

BƯỚC 1: Chọn ngôn ngữ và loại tiền trên báo cáo - mặc định là Tiếng việt và VNĐ.

BƯỚC 2: Trước tiên ta phải xác định báo cáo cần in ra rồi chọn báo cáo đó

BƯỚC 3: Điền các thông tin cho màn h́nh điều kiện lọc chứng từ

BƯỚC 4: Xem, kiểm tra báo cáo trên màn h́nh rồi in ra

Lưu ư: Đối với một số báo cáo Thuế, quyết toán tài chính th́ cần thực hiện các bút toán  kết chuyển ( khoá sổ ).

Một số báo cáo được xây dựng dựa trên việc khai báo các chỉ tiêu. Tuỳ từng đơn vị có thể sửa đổi  thông qua “Sửa công thức” trước khi thực hiện việc lên báo cáo. Sử dụng chức năng này sẽ can thiệp trực tiếp vào chương tŕnh do đó phải hết sức thận trọng.

 

 

Bảng cân đối kế toán

Cách đăng nhập: Sổ sách kế toán  \ Báo cáo quyết toán tài chính \ Bảng cân đối kế toán.

 

Để vào bảng cân đối kế toán ta Click chuột vào bẳng cân đối kê toán, khi đó chương tŕnh hiện lên

Rounded Rectangular Callout: Kích chuột
 

 


Rounded Rectangular Callout: Kích chuột

 

 

 

 

Nhập ngày lập biểu: 01/01/10 và ngày đầu năm tài chính: 30/10/10, sau đó kích chuột vào chấp nhận bẳng cân đối kế toán sẽ hiện lên như dưới

 

 

Một số chức năng trong bảng cân đối kế toán:

Tính tổng số liệu: Chức năng này có thể giúp cho người sử dụng tính được tổng số tiền của số cuối năm và số đầu năm một cach nhanh nhất. Để tính được tổng số tiền ta Click chuột đến ô hay ḍng có chứa dữ liệu là con số và kích chuột vào biểu tượng xích ma màu đỏ trên thanh công cụ. Khi đó chương tŕnh sẽ tự tính tổng tiền như dưới

 

Rounded Rectangular Callout: Kích chuộtRounded Rectangular Callout: Kích chuột

Kết xuất dữ liệu: Chức năng này có thể giúp cho người sử dụng kết xuất bảng cân đối kế toán ra file Excel. Để kết xuất ta kích chuột vào biểu tượng chữ X trên thanh công cụ, khi đó chương tŕnh sẽ kết xuất ra file Excel như dưới

In báo cáo(F7): Chức năng này có thể giúp cho người sử dụng in được bảng cân đối kế toán. Để in ta kích chuột vào biểu tượng in trên thanh công cụ, khi đó chương tŕnh hiện lên

Rounded Rectangular Callout: Kích chuột

 

Để in chứng từ kích chuột vào “All” để in tất cả, ô “ Number of copies” chọn 1 in ra 2 liên, chọn 2 sẽ in ra 4 liên tùy người sủ dụng muốn in ra bao nhiêu liên. Sau đó kích chuột vào Print để

Chú ư: Ta có thể nhấn phím F7 trên bàn phím để in báo cáo.

Xem trước khi in: Chức năng này giúp cho người sử dụng xem được bảng cân đối trước khi in. Để xem di chuột đến chứng từ cần xem và kích chuột vào biểu tượng xem trước khi in trên thanh công cụ, khi đó chương tŕnh sẽ hiện lên chứng từ mà ta cần xem.

Chú ư: Ta có thể nhấn phím Crtl+F7 trên bàn phím để xem trước khi in.

Bảng cân đối phát sinh:

Cách đăng nhập: Sổ sách kế toán  \ Báo cáo quyết toán tài chính \ Cân đối phát sinh

Rounded Rectangular Callout: Kích chuộtĐể vào bảng cân đối phát sinh ta kích chuột bảng cân đối phát sinh, khi đó chương tŕnh hiện lên một cửa sổ

Rounded Rectangular Callout: Kích chuột

 

Ô tài khoản: Bỏ trống không cần thiết

Từ ngày: 01/01/10

Đến ngày: 30/11/10

Sau đó kích chuột vào Xem số liệu, chương tŕnh hiện lên bảng cân đối kế toán

Một số chức năng trong bảng cân đối phát sinh:

Lọc dữ liệu: Chức năng này có thể giúp cho người sử dụng lọc dữ liệu bảng cân đối số phát sinh như: TK, PS nợ, PS có… Để lọc được ta kích chuột vào biểu tượng lọc trên thanh công cụ, khi đó chương tŕnh hiện lên một giao diện như dưới

 

Điều kiện lọc: Để lọc ta kích chuôt vào ô loại theo trường chọn trường cần lọc chẳng hạn chọn Số TT và ô giá trị chọn 05. Sau đó kích chuột vào chấp nhận để lọc.

Kết xuất dữ liệu:  Chức năng này có thể giúp cho người sử dụng kết xuất bảng cân đối kế toán ra file Excel. Để kết xuất ta kích chuột vào biểu tượng chữ X trên thanh công cụ, khi đó chương tŕnh sẽ hiện lên một giao diện

Rounded Rectangular Callout: Kích chuột

 

 

 

 

 

 

 


Để kết xuất ta kích chuột vào biểu tượng ô vuông có dấu chấm ở ḍng đường dẫn chọ ổ để lưu, sau đó kích chuột vào chấp nhận

In báo cáo: Chức năng này có thể giúp cho người sử dụng in được bảng cân đối kế toán. Để in ta kích chuột vào biểu tượng in trên thanh công cụ, khi đó chương tŕnh hiện lên

 

Rounded Rectangular Callout: Kích chuột 

 

 

 

 

 


Để in chứng từ kích chuột vào “All” để in tất cả, ô “ Number of copies” chọn 1 in ra 2 liên, chọn 2 sẽ in ra 4 liên tùy người sử dụng muốn in ra bao nhiêu liên. Sau đó kích chuột vào Print để

Chú ư: Ta có thể nhấn phím F7 trên bàn phím để in báo cáo.

 

Sổ chi tiết công nợ:

Cách đăng nhập: Sổ sách kế toán  \ Báo cáo công nợ \ Chi tiết công nợ

Để vào số chi tiết công nợ ta kích chuột vào sổ chi tiết công nợ, khi đó chương tŕnh hiện lên một giao diện

 

Rounded Rectangular Callout: Kích chuột

 

 

 

 

 

 

 

 


Chọn Tk: 131

Từ ngày: 01/01/10 đến ngày: 30/11/10. Sau đó kích chuột vào chấp nhận

Một số chức năng trong sổ chi tiết công nợ:

Lọc dữ liệu: Chức năng này có thể giúp cho người sử dụng lọc dữ liệu bảng cân đối số phát sinh như: TK, PS nợ, PS có… Để lọc được ta kích chuột vào biểu tượng lọc trên thanh công cụ, khi đó chương tŕnh hiện lên một giao diện như dưới

 

 

Điều kiện lọc: Để lọc ta kích chuôt vào ô loại theo trường chọn trường cần lọc chẳng hạn chọn tên Vt giá trị chọn gía trị cần lọc. Sau đó kích chuột vào chấp nhận để lọc.

Kết xuất dữ liệu: Chức năng này có thể giúp cho người sử dụng kết xuất bảng cân đối kế toán ra file Excel. Để kết xuất ta kích chuột vào biểu tượng chữ X trên thanh công cụ, khi đó chương tŕnh sẽ hiện lên một giao diện

Rounded Rectangular Callout: Kích chuột

 

 

 

 

Để kết xuất ta kích chuột vào biểu tượng ô vuông có dấu chấm ở ḍng đường dẫn chọ ổ để lưu, sau đó kích chuột vào chấp nhận

In dữ liệu: Chức năng này có thể giúp cho người sử dụng in được bảng cân đối kế toán. Để in ta kích chuột vào biểu tượng in trên thanh công cụ, khi đó chương tŕnh hiện lên

Chú ư: Ta có thể nhấn phím F7 trên bàn phím để in báo cáo.

 

Rounded Rectangular Callout: Kích chuột

 

Để in chứng từ kích chuột vào “All” để in tất cả, ô “ Number of copies” chọn 1 in ra 2 liên, chọn 2 sẽ in ra 4 liên tùy người sử dụng muốn in ra bao nhiêu liên. Sau đó kích chuột vào Print để in.

Sổ chi tiết tài khoản:

Cách đăng nhập: Sổ sách kế toán \ Sổ nhật kư chứng từ \ Sổ chi tiết TK

Để vào sổ chi tiết TK ta kích chuột vào sổ chi tiết TK, khi đó chương tŕnh hiện lên một giao diện

 

Ta nhập từ ngày: 01/10/10 đến ngày 30/11/10, sau đó kích chuột vào Xem số liệu

Rounded Rectangular Callout: Kích chuột

Ví dụ: Xem sổ chi tiết của TK 111 (Kích chuột vào ô hay ḍng TK111 để xem chi tiết)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Một số chức năng trong sổ chi tiết tiền mặt:

Lọc dữ liệu: Chức năng này có thể giúp cho người sử dụng lọc dữ liệu sổ chi tiết TK theo: ngày chứng từ, mă chứng từ, PS nợ , Ps có một cách nhanh nhất…Để lọc được ta kích chuột vào biểu tượng lọc trên thanh công cụ, khi đó chương tŕnh hiện lên một giao diện như dưới

Điều kiện lọc: Để lọc ta kích chuôt vào ô loại theo trường chọn trường cần lọc chẳng hạn chọn ngày ct, ô giá trị chọn: 81950000. Sau đó kích chuột vào chấp nhận để lọc.

 

Kết xuất dữ liệu: Chức năng này có thể giúp cho người sử dụng kết xuất bảng cân đối kế toán ra file Excel. Để kết xuất ta kích chuột vào biểu tượng chữ X trên thanh công cụ, khi đó chương tŕnh sẽ hiện lên một giao diện

 

 

 

Rounded Rectangular Callout: Kích chuột 

 

 

 

 


In dữ liệu: Chức năng này có thể giúp cho người sử dụng in được bảng cân đối kế toán. Để in ta kích chuột vào biểu tượng in trên thanh công cụ, khi đó chương tŕnh hiện lên

Chú ư: Ta có thể nhấn phím F7 trên bàn phím để in báo cáo.

Rounded Rectangular Callout: Kích chuột

 

 

Để in chứng từ kích chuột vào “All” để in tất cả, ô “ Number of copies” chọn 1 in ra 2 liên, chọn 2 sẽ in ra 4 liên tùy người sử dụng muốn in ra bao nhiêu liên. Sau đó kích chuột vào Print để in.

 

 

 

PHỤ LỤC SỐ LIỆU THỰC HÀNH

 

HỆ THỐNG TÀI KHOẢN

 

BÚT TOÁN KHÓA SỔ CUỐI KỲ

 

 

 

NGHIỆP VỤ THU TIỀN MẶT

 

1. Chứng từ số: PT/01, ngày 12/01/2017; Thu tiền tạm ứng cho phó giám đốc Phạm Thành Tâm đi công tác số tiền là: 3.000.000 (đồng).

 

2. Chứng từ số: PT/02, ngày 12/01/2017; Ông Nguyễn Văn Nam nộp tiền làm đất vụ mùa 2017 số tiền là: 221.900 (đồng).

 

3. Chứng từ số: PT/03, ngày 18/01/2017; Thủy quỹ Nguyễn Thị Loan rút riền ngân hàng tín dụng về nhập quỹ tiền mặt hợp tác xă số tiền: 100.000.000 (đồng).

4. Chứng từ số: PT/04, ngày 18/01/2017; Thủ quỹ Nguyễn Thị Loan nhập lăi tiền gửi vào quỹ hợp tác xă số tiền là: 3.132.100 (đồng).

 

5. Chứng từ số: PT/05, ngày 28/01/2017; Thủ quỹ Nguyễn Thị Loan rút tiền ngân hàng tín dụng về nhập quỹ hợp tác xă số tiền là: 40.000.000 (đồng).

 

6. Chứng từ số: PT/06, ngày 28/01/2017; Thủ quỹ Nguyễn Thị Loan nhập lăi tiền gửi vào quỹ hợp tác xă số tiền là: 440.000 (đồng).

 

7. Chứng từ số: PT/07, ngày 28/01/2017; Hợp tác xă NN Hoàng Xa thu tiền tạm ứng xí nghiệp thủy nông vụ chiêm 2017 số tiền là: 6.500.000 (đồng).

 

8. Chứng từ số: PT/14-03, ngày 28/02/2017; Thu tiền làm đất vụ chiêm 2017 đội 6 (Người nộp: Nguyễn Thị Hà) số tiền là: 46.804.000 (đồng).

 

9. Chứng từ số: PT/08-03, ngày 25/03/2017; Thu tiền làm đất vụ chiêm 2017 đội 1 (Người nộp: Hồ Văn Thanh) số tiền là: 34.900.000 (đồng).

 

10. Chứng từ số: PT/09-03, ngày 25/03/2017; Thu tiền làm đất vụ chiêm 2017 đội 2 (Người nộp: Nguyễn Thị Trang) số tiền là: 42.822.500 (đồng).

 

11. Chứng từ số: PT/10-03, ngày 25/03/2017; Thu tiền làm đất vụ chiêm 2017 đội 3 (Người nộp: Đinh Văn Quư) số tiền là: 40.643.600 (đồng).

 

12. Chứng từ số: PT/11-03, ngày 25/03/2017; Thu tiền làm đất vụ chiêm 2017 đội 4 (Người nộp: Nguyễn Văn Hoàng) số tiền là: 39.199.000 (đồng).

 

13. Chứng từ số: PT/13-03, ngày 25/03/2017,; Thu tiền làm đất vụ chiêm 2017 đội 5 (Người nộp: Cao Văn Phương) số tiền là: 46.900.000 (đồng).

 

12. Chứng từ số: PT/13-03, ngày 25/03/2017; Thủ quỹ Nguyễn Thi Loan rút tiền ứng XNTN qua ngân hàng về nhập quỹ hợp tác xă số tiền là: 71.500.000 (đồng).

 

13. Chứng từ số: PT/15-03, ngày 28/03/2017; Thu tiền làm đất vụ chiêm 2017 đội 7 (Người nộp: Phùng Văn Thạo) số tiền là: 44.606.500 (đồng).

 

14. Chứng từ số: PT/16-03, ngày 28/03/2017; Thu tiền làm đất vụ chiêm 2017 đội 8 (Người nộp: Phùng Văn Nhiên) số tiền là: 31.500.000 (đồng).

 

15. Chứng từ số: PT/17-03, ngày 28/03/2017; Thu tiền làm đất vụ chiêm 2017 đội 9 (Người nộp: Vũ Tuấn Lanh) số tiền là: 39.500.000 (đồng).

16. Chứng từ số: PT/18-03, ngày 28/03/2017; Thu tiền làm đất vụ chiêm 2017 đội 10 (Người nộp: Hà Văn Trung) số tiền là: 27.482.000 (đồng).

 

17. Chứng từ số: PT/19-03, ngày 28/03/2017; Thu tiền làm đất vụ chiêm 2017 đội 11    (Người nộp: Ngô Thị Thắm) số tiền là: 30.100.000 (đồng).

 

18. Chứng từ số: PT/20, ngày 15/04/2017; Thủ quỹ Nguyễn Thị Loan rút tiền xí nghiệp ứng qua ngân hàng nông nghiệp về nhập quỹ số tiền là: 59.649.980 (đồng).

 

19. Chứng từ số: PT/21, ngày 02/06/2017; Thủ quỹ Nguyễn Thị Loan rút tiền gửi về nhập quỹ hợp tác xă số tiền là: 30.000.000 (đồng).

 

20. Chứng từ số: PT/22, ngày 02/06/2017; Thủ quỹ Nguyễn Thị Loan rút tiền gửi quỹ tín dụng về nhập quỹ số tiền là: 12.806.000 (đồng).

 

21. Chứng từ số: PT/23, ngày 02/06/2017; Thủ quỹ Nguyễn Thị Loan nhập lăi tiền gửi quỹ tín dụng nhập quỹ hợp tác  xă số tiền là: 405.500 (đồng).

 

22. Chứng từ số: PT/24, ngày 02/06/2017; Thủ quỹ Nguyễn Thị Loan nhập lăi tiền gửi quỹ tín dụng vào quỹ pḥng chống úng số tiền là: 883.500 (đồng).

 

 

 

 

 

NGHIỆP VỤ CHI TIỀN MẶT

 

23. Chứng từ số: PC/01-01, ngày 12/01/2017; Bà Nguyễn Thi Hoa trả tiền công diệt chuột 30% c̣n lại 2017 (Người nhận tiền: Đỗ Thị Nhung) số tiền là: 18.153.000 (đồng).

 

24. Chứng từ số: PC/02-01, ngày 12/01/2017; HTX NN Hoàng Xa chi tiền công đức động thổ xây chùa ải (Người nhận tiền: Lê Văn Vinh) số tiền là: 300.000 (đồng).

 

25. Chứng từ số: PC/03-01, ngày 18/01/2017; Bà Nguyễn Thi Hoa đóng tiền BHXH + Y tế quư I/2017 cho cán bộ HTX số tiền là: 2.782.500 (đồng).

 

26. Chứng từ số: PC/04-01, ngày 18/01/2017; Tạm ứng trả máy xúc nạo vét mương đội 1 (Người đại diện nhận tiền: Nguyễn Thị Ngân) số tiền là: 11.758.000 (đồng).

 

27. Chứng từ số: PC/05-01, ngày 18/01/2017; Tạm ứng trả máy xúc nạo vét mương đội 2 (Người đại diện nhận tiền: Phạm Thành Tâm) số tiền là: 16.660.000 (đồng).

 

28. Chứng từ số: PC/06-01, ngày 18/01/2017; Tạm ứng trả máy xúc nạo vét mương đội 6 (Người đại diện nhận tiền: Nguyễn Văn Hùng) số tiền là: 2.658.500 (đồng).

 

29. Chứng từ số: PC/07-01, ngày 18/01/2017; Tạm ứng trả máy xúc nạo vét mương đội 8 (Người đại diện nhận tiền: Phùng Văn Hậu) số tiền là: 3.217.500 (đồng).

 

30. Chứng từ số: PC/08-01, ngày 18/01/2017; Tạm ứng trả máy xúc nạo vét mương đội 9 (Người đại diện nhận tiền: Trần Văn Tú) số tiền là: 7.700.000 (đồng).

 

31. Chứng từ số: PC/09-01, ngày 18/01/2017; Kế toán Nguyễn Thị Hoa thanh toán tiền nạo vét kênh mương N1-31 trạm bơm B số tiền là 6.220.800 (đồng).

 

32. Chứng từ số: PC/10-01, ngày 18/01/2017; Kế toán Nguyễn Thị Hoa thanh toán tiền nạo vét kênh tiêu cống đỏ số tiền là: 6.890.400 (đồng).

 

33. Chứng từ số: PC/11-01, ngày 20/01/2017; Kế toán Nguyễn Thị Hoa thanh toán tiền nạo vét kênh N1 trạm bơm B số tiền là: 19.872.000 (đồng).

 

34. Chứng từ số: PC/12-01, ngày 20/01/2017; HTX Hoàng Xa hỗ trợ bà Then thôn la ngô trồng vụ đông 2016 bị cháy số tiền là: 100.000 (đồng).

 

35. Chứng từ số: PC/13-01, ngày 20/01/2017; HTX Hoàng Xa thanh toán tiền đền bù ngọ mất cho xă viên đội 5 (Người nhận tiền: Hoàng Minh Nhật) số tiền là: 117.000 (đồng).

 

36. Chứng từ số: PC/14-01, ngày 20/01/2017; Tạm ứng trả nạo vết máng cá đội 10 (Người nhận tiền: Chu Văn Giáp) số tiền là: 1.960.000 (đồng).

 

37. Chứng từ số: PC/15-01, ngày 20/01/2017; Trả tiền nội đồng đội 1 (Người nhận tiền: Hà Hoa Tiên) số tiền là: 2.600.000 (đồng).

 

38. Chứng từ số: PC/16-01, ngày 20/01/2017; Thanh toán tiền nạo vét máng tiêu khu số tiền 725 000 đ

 

39. Chứng từ số: PC/17-01, ngày 28/01/2017;Kế toán Nguyễn Thị Hoa trả tiền đền bù chuột phá ngô vụ đông 2016 số tiền là: 1.425.000 (đồng).

 

40. Chứng từ số: PC/18-01, ngày 28/01/2017; Kế toán Nguyễn Thị Hoa trả tiền đền bù ngô trồng mô h́nh chuột phá vụ đông số tiền là: 300.000 (đồng).

 

41. Chứng từ số: PC/19-01, ngày 28/01/2017; Kế toán Nguyễn Thị Hoa trả công bảo vệ đồng ruộng vụ mùa 2016 số tiền là: 11.323.800 (đồng).

 

42. Chứng từ số: PC/20-01, ngày 28/01/2017;Tạm ứng cho ông Nguyễn Hào Nam- đội 1, tiền hợp đồng mua cống nội đồng số tiền là: 29.000.000 (đồng).

 

43. Chứng từ số: PC/21-01, ngày 28/01/2017; Kế toán Nguyễn Thị Hoa chi tiền hội nghị thanh lư cây vụ đông, hợp đồng vụ chiêm 2017 số tiền là: 510.000 (đồng).

 

44. Chứng từ số: PC/22-01, ngày 28/01/2017; Kế toán Nguyễn Thị Hoa chi hội nghị triển khai công tác đổ ải vụ chiêm 2017 số tiền là: 520.000 (đồng).

 

45. Chứng từ số: PC/23-01, ngày 29/01/2017; Kế toán Nguyễn Thị Hoa chi hội nghị tổng kết công tác sản xuất năm 2016 số tiền là: 4.825.000 (đồng).

 

46. Chứng từ số: PC/24-01, ngày 29/01/2017; HTX NN Hoàng Xa tặng thưởng hội nghị tổng kết năm 2016 số tiền là: 988.000 (đồng).

 

47. Chứng từ số: PC/25-01, ngày 29/01/2017; Kế toán Nguyễn Thị Hoa nộp thuế môn bài năm 2017 số tiền là 500.000 (đồng).

 

48. Chứng từ số: PC/26-01, ngày 29/01/2017; Kế toán Nguyễn Thị Hoa trả tiền báo quư I/2017, tiền điện thoại số tiền là: 321.339 (đồng).

 

49. Chứng từ số: PC/27-01, ngày 29/01/2017; HTX NN Hoàng Xa hỗ trợ Trần Minh Tú cán bộ đi tập huấn số tiền là: 100.000 (đồng).

 

50. Chứng từ số: PC/28-01, ngày 29/01/2017; Kế toán Nguyễn Thị Hoa chi hội nghị triển khai công tác diệt chuột vụ chiêm 2017 số tiền là: 440.000 (đồng).

 

51. Chứng từ số: PC/29-03, ngày 19/03/2017; Kế toán Nguyễn Thị Hoa đóng tiền điện thoại tháng 1+2 và mua báo quư 2/2017 số tiền là: 392.843 (đồng).

 

52. Chứng từ số: PC/30-03, ngày 19/03/2017; Kế toán Nguyễn Thị Hoa trả tiền mua phần mềm kế toán của Công ty TNHH phần mềm Lotus Vina, bằng quỹ phát triển sản xuất số tiền là: 3000.000 (đồng).

 

53. Chứng từ số: PC/30-03, ngày 19/03/2017; Kế toán Nguyễn Thị Hoa trả tiền mua phần mềm kế toán Công ty TNHH phần mềm Lotus Vina số tiền là: 3.500.000 (đồng).

 

54. Chứng từ số: PC/31-03, ngày 19/03/2017; PGĐ Phạm Thành Tâm chi tiền hội nghị đánh giá công tác diệt chuột vụ chiêm 2017 số tiền là: 580.000 (đồng).

 

55. Chứng từ số: PC/32-03, ngày 19/03/2017; HTX NN Hoàng Xa chi công đức lễ hội 4 thôn năm 2017 số tiền là: 800.000 (đồng).

 

56. Chứng từ số: PC/33-03, ngày 19/03/2017; Thanh toán tiền phô tô văn bản + mua giấy in tại cửa hàng Hồng Hà (Người nhận tiền: Nguyễn Thị Ngân) số tiền là: 180.500 (đồng).

 

57. Chứng từ số: PC/34-03, ngày 25/03/2017; Thủ quỹ Nguyễn Thị Loan trả tiền mua chè khô hội nghị, thường trực HTX số tiền là: 276.000 (đồng).

 

58. Chứng từ số: PC/35-03, ngày 25/03/2017; Kế toán Nguyễn Thị Hoa trả tiền điện bơm nước máy dă chiến thôn đông + đoàn tháng 1,2,3/2017 số tiền là: 19.856.562 (đồng).

 

59. Chứng từ số: PC/36-03, ngày 25/03/2017; Kế toán Nguyễn Thị Hoa trả tiền BHXH+ BHYT quư 2/2017 số tiền là: 4.498.000 (đồng).

 

60. Chứng từ số: PC/37-01, ngày 28/03/2017; Thủ quỹ Nguyễn Thị Loan trả tiền làm đất vụ chiêm 2017 số tiến là: 186.022.030 (đồng).

 

61. Chứng từ số: PC/38-03, ngày 28/03/2017; Thủ quỹ Nguyễn Thị Loan trả tiền làm đất vụ chiêm 2017 số tiền là: 67.186.600 (đồng).

 

62. Chứng từ số: PC/39-03, ngày 28/03/2017; Thủ quỹ Nguyễn Thị Loan trả tiền làm đất vụ chiêm 2017 số tiền là: 75.394.000 (đồng).

 

63. Chứng từ số: PC/40-03, ngày 28/03/2017; Thủ quỹ Nguyễn Thị Loan trả tiền làm đất vụ chiêm 2017 số tiền là: 123.375.400 (đồng).

 

64. Chứng từ số: PC/41-03, ngày 28/03/2017; Kế toán Nguyễn Thị Hoa trả tiền điện bơm nước máy dă chiến thôn La đến tháng 3/2017 số tiền là: 3.643.200 (đồng).

 

65. Chứng từ số: PC/42-04, ngày 10/04/2017; Thủ quỹ Nguyễn Thị Loan chi mua văn pḥng phẩm + ṿng hoa viếng đám hiếu từ quỹ khen thưởng phúc lợi số  tiền là: 135.000 (đồng).

 

66. Chứng từ số: PC/43-04, ngày 18/04/2017; Thủ quỹ Nguyễn Thị Loan thanh toán tiền phô tô văn bản số tiền là: 672.000 (đồng).

 

67. Chứng từ số: PC/44-04, ngày 18/04/2017; Kế toán Nguyễn Thị Hoa thanh toán tiền bán kali ḥa tan cho hội nghị công CGKHKT chăm bón lúa chiêm 2017 số tiền là: 150.000 (đồng).

 

68. Chứng từ số: PC/44-04, ngày 18/04/2017; Kế toán Nguyễn Thị Hoa thanh toán tiền bán kali ḥa tan cho hội nghị công CGKHKT chăm bón lúa chiêm 2017 số tiền là:1.300.000 (đồng).

 

69. Chứng từ số: PC/45-04, ngày 18/04/2017; PGĐ Phạm Thành Tâm chi mua mỡ, ốc, khóa cửa sửa chữa máy bơm dă chiến số tiền là: 334.000 (đồng).

 

70. Chứng từ số: PC/46-04, ngày 18/04/2017; Thủ quỹ Nguyễn Thị Loan chị mua văn pḥng phẩm tại của hàng Hồng Hà số tiền là: 513.000 (đồng).

 

71. Chứng từ số: PC/47-04, ngày 18/04/2017; Thủ quỹ Nguyễn Thị Loan gửi tiền vào quỹ tín dụng Thanh Tùng số tiền là: 30.000.000 (đồng).

 

72. Chứng từ số: PC/48-04, ngày 18/04/2017; Kế toán Nguyễn Thị Hoa thanh toán tiền dọn bể phế liệu thuốc trừ sâu số tiền là: 150.000 (đồng).

 

73. Chứng từ số: PC/49-04, ngày 18/04/2017; Kế toán Nguyễn Thị Hoa thanh toán tiền điện thoại tháng 3/2017 số tiền là: 196.500 (đồng).

 

74. Chứng từ số: PC/50-04, ngày 25/04/2017; Thủ quỹ Nguyễn Thị Loan thanh toán tiền sửa máy bơm dă chiến số tiền là: 1.581.000 (đồng).

 

75. Chứng từ số: PC/51-04, ngày 25/04/2017; Thủ quỹ Nguyễn Thị Loan thanh toán tiền sửa trạm bơm + hà ống bơm cho htx số tiền là: 800.000 (đồng).

 

76. Chứng từ số: PC/52-04, ngày 25/04/2017; Kế toán Nguyễn Thị Hoa trả tiền hợp đồng bơm dầu khu má trạ thôn La htx số tiền là: 800.000 (đồng).

 

77. Chứng từ số: PC/53-01, ngày 07/06/2017; Thủ quỹ Nguyễn Thị Loan gửi tiền vào quỹ tín dụng Thanh Tùng số tiền là: 13.689.000 (đồng).

 

78. Chứng từ số: PC/54-06, ngày 07/06/2017; PGĐ Phạm Thành Tâm chi mua chè khô thường trực + hội nghị htx số tiền là: 160.000 (đồng).

 

 

 

 

NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TỔNG HỢP

 

1.     Chứng từ kế toán: Ngày 10 tháng 01 năm 2017 trích phân bổ lăi năm 2016 vào quỹ phát triển sản xuất kinh doanh. Số phiếu phiếu 001, số tiền 15 300 000đ

 

2.     Chứng từ kế toán: Ngày 10 tháng 01 năm 2017 trích phân bổ lăi năm 2016 vào quỹ khen thưởng phúc lợi. Số phiếu phiếu 002, số tiền 11 187 000đ

 

3.     Chứng từ kế toán: Ngày 10 tháng 01 năm 2017 trích phân bổ lăi năm 2016 vào quỹ đ ào t ạo. Số phiếu phiếu 003, số tiền 1 481 555 đ

 

4.     Chứng từ kế toán:  Xí nghiệp Thủy Nông chuyển khoản trả tiền hỗ trợ thủy lợi phí vào tài khoản ngân hàng nông nghiệp số tiền 71 500 000đ . Số phiếu 004

 

 

5.     Chứng từ kế toán: Ngày 22 tháng 03 năm 2017 hạch toán doanh thu tiền làm đất Đội 01 vụ chiêm 2017 số tiền 40 113 600. Số phiếu 005

 

6.     Chứng từ kế toán: Ngày 24 tháng 03 năm 2017 hạch toán doanh thu tiền làm đất Đội 02 vụ chiêm 2017 số tiền 45 525 000. Số phiếu 006

 

7.     Chứng từ kế toán: Ngày 27 tháng 03 năm 2017 hạch toán doanh thu tiền làm đất Đội 03 vụ chiêm 2017 số tiền 53 034 600. Số phiếu 007

 

8.     Chứng từ kế toán: Ngày 27 tháng 03 năm 2017 hạch toán doanh thu tiền làm đất Đội 04 vụ chiêm 2017 số tiền  45 540 100. Số phiếu 008

 

9.     Chứng từ kế toán: Ngày 27 tháng 03 năm 2017 hạch toán doanh thu tiền làm đất Đội 05 vụ chiêm 2017 số tiền 50 821 000. Số phiếu 009

 

10.                         Chứng từ kế toán: Ngày 27 tháng 03 năm 2017 hạch toán doanh thu tiền làm đất Đội 06 vụ chiêm 2017 số tiền  47 656 000. Số phiếu 010

 

11.                         Chứng từ kế toán: Ngày 27 tháng 03 năm 2017 hạch toán doanh thu tiền làm đất Đội 07 vụ chiêm 2017 số tiền  44 642 500. Số phiếu 011

 

12.                         Chứng từ kế toán: Ngày 27 tháng 03 năm 2017 hạch toán doanh thu tiền làm đất Đội 08 vụ chiêm 2017 số tiền  37 312 500. Số phiếu 012

 

 

13.                        Chứng từ kế toán: Ngày 27 tháng 03 năm 2017 hạch toán doanh thu tiền làm đất Đội 09 vụ chiêm 2017 số tiền  42 515 000. Số phiếu 013

 

14.                         Chứng từ kế toán: Ngày 27 tháng 03 năm 2017 hạch toán doanh thu tiền làm đất Đội 10 vụ chiêm 2017 số tiền  36 079 100. Số phiếu 014

 

15.                         Chứng từ kế toán: Ngày 27 tháng 03 năm 2017 hạch toán doanh thu tiền làm đất Đội 11 vụ chiêm 2017 số tiền  35 384 000. Số phiếu 015

 

 

16.                         Chứng từ kế toán : Ngày 14/04/2017 Xí nghiệp thủy nông chuyển tiền hỗ trợ thủy lợi phí vào tài khoản ngân hàng số tiền 59 649 980. Số phiếu 016

 

17.                         Chứng từ kế toán: Ngày 20/06/2017 hạch toán doanh thu theo phương án thu dịch vụ chuyển giao khoa học kỹ thuật. Vụ chiêm, số tiền: 13 178 494. Số phiếu kế toán 017

 

18.                         Chứng từ kế toán: Ngày 20/06/2017 hạch toán doanh thu theo phương án thu Bảo vệ thực vật. Vụ chiêm, số tiền: 13 178 494. Số phiếu kế toán 018

 

19.                         Chứng từ kế toán: Ngày 20/06/2017 hạch toán doanh thu theo phương án thu dịch diệt chuột. Vụ chiêm, số tiền: 70 284 772. Số phiếu kế toán 019

 

20.                         Chứng từ kế toán: Ngày 20/06/2017 hạch toán thu theo phương án thu Quỹ nội đồng. Vụ chiêm, số tiền: 87 855 950. Số phiếu kế toán 020

 

21.                         Chứng từ kế toán : Ngày 30/06/2017 hạch toán chi trả công cán bộ quản lư vụ chiêm 2017 số tiền 22 437 384đ. Số phiếu 021

 

22.                         Chứng từ kế toán : Ngày 30/06/2017 hạch toán chi trả công cán bộ quản lư đội vụ chiêm 2017 số tiền  11 498 536. Số phiếu 022

 

23.                         Chứng từ kế toán : Ngày 30/06/2017 hạch toán chi trả công lănh đạo thôn vụ chiêm 2017 số tiền 2 478 265. Số phiếu 023

 

24.                         Chứng từ kế toán : Ngày 30/06/2017 hạch toán chi trả công tổ dịch vụ diệt chuột vụ chiêm 2017 số tiền  63 256 322. Số phiếu 024

 

25.                        Chứng từ kế toán : Ngày 30/06/2017 hạch toán chi trả công tổ bảo vệ đồng ruộng vụ chiêm 2017 số tiền  11 200 936. Số phiếu 025

 

 

26.                         Chứng từ kế toán : Ngày 30/06/2017 hạch toán chi trả công tổ nông giang vụ chiêm 2017 số tiền  38 424 000. Số phiếu 026

 

27.                          Chứng từ kế toán : Ngày 30/06/2017 hạch toán chi trả công tổ vận hành máy bơm vụ chiêm 2017 số tiền  5 209 500. Số phiếu 027

 

 

28.                         Chứng từ kế toán: Ngày 30/06/2017 hạch toán doanh thu hỗ trợ thủy lợi phí theo thanh lư hợp đồng số 020/HĐTL/2017 số tiền 118 205 810. Số chứng từ  028

 

29.                         Chứng từ kế toán: Ngày 30/06/2017 hạch toán chi phí quản lư thủy nông ( 6421) bảo hiểm xă hội và bảo hiểm y tế. Số tiền 5 016 000đ. Số phiếu 029

 

30.                        Chứng từ kế toán: Ngày 30/06/2017 hạch toán chi phí quản lư HTX ( 6422) bảo hiểm xă hội và bảo hiểm y tế. Số tiền 573 335. Số phiếu 030

 

 

31.                         Chứng từ kế toán: Ngày 30/06/2017 hạch toán tăng tài sản và nguồn vốn  số tiền: 12 400 000đ. Số phiếu 031

32.                         Chứng từ kế toán: Ngày 30/06/2017 hạch toán chi phí quản lư thủy lợi(6421), trả công cán bộ quản lư. Số tiền: 19 192 000đ Số phiếu: 032

 

33.                        Chứng từ kế toán: Ngày 30/06/2017 hạch toán chi phí đưa công văn giấy tờ hợp tác xă vụ chiêm 2017 cho ông Nguyễn Đ́nh Long. Số tiền 300 000đ. Số phiếu 033

 

34.                        Chứng từ kế toán: Ngày 30/06/ 2017 hạch toán chi phí công  công tác tuyên truyền hợp tác xă vụ chiêm 2017 cho ông Vương Văn Thuấn. Số tiền: 200 000đ. Số phiếu 034.

35.                         Chứng từ kế toán: Ngày 30/06/ 2017 trả công ông Ngoạn đắp bờ vùng bở thửa và dọn cỏ mương cho hợp tác xă vụ chiêm 201 4 số tiền: 2732 579. Số phiếu 035

 

36.                         Chứng từ kế toán: Ngày 30 tháng 06 năm 2017 trả công ông Tiến dự báo sâu bệnh lúa vụ chiêm 2017 số tiền: 1 500 000đ. Số phiếu 036