Trang chủ

NỘI DUNG KHÓA HỌC “HỌC VIỆC KẾ TOÁN”


1. Giới thiệu khóa học “ Học việc kế toán”
Khóa học “ Học việc kế toán” dành cho đối tượng là người đã được đào tạo kế toán, suốt khóa học học viên được làm công việc của kế toán viên. Học viên sẽ đóng vai là kế toán viên của công ty thương mại dịch vụ. Làm các công việc hàng ngày của kế toán viên. Như giao dịch với khách hàng, viết phiếu thu, phiếu chi, viết hóa đơn, viết sổ chi tiết sổ nhật ký chung….từ các nghiệp vụ thực tế phát sinh tại doanh nghiệp.
2. Nội dung cụ thể khóa học:

+ Làm công việc văn phòng :
- Hướng dẫn các loại dấu của doanh nghiệp, cách sử dụng dấu của doanh nghiệp.
- Thực tập đóng dấu vào các giấy tờ, văn bản, hợp đồng, chứng từ….
- Giao dịch khách hàng bằng điện thoại, ghi chép sổ sách giấy tờ, hợp đồng liền quan đến khách hàng.
- Sử dụng hệ thống phần mềm quản lý công việc với khách hàng
+ Làm công việc kế toán:
· Công việc thủ công viết chứng từ
- Viết phiếu thu tiền của khách hàng
- Viết phiếu chi tiền
- Viết hóa đơn bán hàng
- Đề nghị tạm ứng;
- Giấy đi đường;
- Đề nghị thanh toán;
- Giấy giới thiệu;
- Chứng từ ngân hàng; Séc; Ủy nhiệm chi;
- Phiếu nhập;
- Phiếu xuất;
- Viết sổ quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng

· Làm việc trên máy tính
- Học viên được hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán doanh nghiệp hiện hành, sử dụng phần mềm khai thuế hiện hành
- Viết các loại chứng từ trên vào phần mềm kế toán
- Thực hành in ấn chứng từ và các loại sổ sách kế toán:
- Sổ nhật ký (Nhật ký chung)
- Sổ cái (các tài khoản)
- Sổ quỹ tiền mặt tiền gửi
- Sổ chi tiết công nợ
- Bảng tổng hợp đối tượng công nợ
- Sổ chi tiết hàng tồn kho
- Bảng tổng hợp nhập xuất tồn kho
- Sổ chi tiết tài sản cố định
- Bảng tổng hợp tài sản cố định
- Sổ chi tiết CCDC, phân bổ
- Bảng tổng hợp CCDC, phân bổ
- Bảng tổng hợp doanh thu bán hàng
- Bảng cân đối tài khoản
- Bảng cân đối kế toán
- Kết quả hoạt động kinh doanh
- Lưu chuyển tiền tệ
- Thuyết minh báo cáo tài chính
- Báo cáo thuế GTGT
- Tờ khai tạm tính thuế TNDN
- Báo cáo quyết toán thuế TNDN
- Tờ khai thuế môn bài
· Công tác tổ chức sắp xếp chứng từ và sổ sách kế toán

3. Thời gian học và học phí
- Có thể học cả ngày và các ngày trong tuần.
- Phí học tham gia 1.500.000đ
- Học đến khi thành thạo thì thôi
- Số lượng học viên tối đa 1 lớp 05 người

4. Văn bằng chứng nhận
Kết thúc khóa học học viên sẽ được cấp chứng nhận chương trình “ Học việc kế toán ”