Lotus Vina

Phần mềm kế toán HTX điện, hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ thông tư 24/2017 chế độ kế toán HTX. Điện thoại 0989 228 108

Tải xuống

 Lotus 6

ultra.exe (2,44 mb)


CÔNG TY PHẦN MỀM LOTUS
 
Đề xuất triển khai phần mềm

Hà Nội, Ngày 18  tháng 05 năm 2018

                                              Thư ngỏ
Kính gửi: Quý Khách Hàng


Trước hết, LOTUS xin cảm ơn sự quan tâm, tín nhiệm và cơ hội hợp tác của Quý Khách Hàng dành cho LOTUS và đề nghị của Quý Khách Hàng về việc đề nghị LOTUS chào hàng phần mềm Tài Chính – Kế toán LOTUS 5


Công ty chúng tôi rất hân hạnh đệ trình đề xuất "Đề xuất triển khai phần mềm LOTUS 5 ứng dụng cho đơn vị  ", LOTUS cam kết đáp ứng các yêu cầu như trong đề xuất của LOTUS gửi Quý Khách Hàng. Nếu Quý Khách Hàng có yêu cầu, thắc mắc cần làm rõ, hay trao đổi liên quan đến đề xuất của LOTUS, xin vui lòng liên hệ lại LOTUS.
Xin gửi tới Quý Khách Hàng lời chào trân trọng.


Phòng Kinh doanh
Mob: 0989 228 108
Email: ketoanlotus@gmail.com
Website:www.phanmemketoanlotus.com

 


ĐỀ XUẤT TRIỂN KHAI PHẦN MỀM LOTUS 5


Trên cơ sở khảo sát các thông tin từ Quý Khách hàng, nhu cầu của hệ thống cũng như khả
năng của phần mềm. Chúng tôi xin gửi tới Quý Khách Hàng bản đề xuất triển khai phần mềm
LOTUS 5 chạy trên cơ sở dữ liệu SQL Server Express 2005 với nội dung như sau:


I. KHẢO SÁT THỰC TRẠNG VÀ YÊU CẦU SỬ DỤNG PHẦN MỀM
1. Thông tin khách hàng
- Tên khách hàng:
- Trụ sở chính:  
- Người phụ trách kế toán: 


2. Thực trạng sử dụng phần mềm


Hiện tại khách hàng chưa sử dụng phần mềm cho phòng kế toán đang có nhu nhu cầu tìm hiểu
phần mềm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về hạch toán kế toán của khách hàng  và đáp ứng các
yêu cầu quản trị


3. Yêu cầu sử dụng phần mềm
- Phần mềm hỗ trợ cơ chế truy cập làm việc từ xa ngoài hệ thống mạng khách hàng theo hình
thức làm việc online (Mô hình dữ liệu tập trung)
- Phần mềm đáp ứng được các nghiệp vụ kế toán theo chuẩn mực kế toán Việt Nam với
các phân hệ sau:


+ Kế toán vốn bằng tiền
+ Kế toán mua hàng phải trả
+ Kế toán bán hàng phải thu
+ Kế toán hàng tồn kho
+ Kế toán tài sản cố định
+ Tính giá thành sản phẩm
+ Kế toán tổng hợp Báo cáo thuế
+ Báo cáo tài chính kế toán
- Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt
- Yêu cầu khác: Thiết kế lại toàn bộ mẫu in chứng từ, quy trình duyệt chứng từ, phân
quyền hệ thống … theo yêu cầu đặt ra của đơn vị

II. ĐỀ XUẤT TRIỂN KHAI PHẦN MỀM


Căn cứ vào yêu cầu, thực trạng và các nội dung chúng tôi đã ghi nhận trong quá trình khảo sát.
Công ty Phần mềm LOTUS xin trình bày Phương án chi tiết triển khai phần mềm
LOTUS tại đơn vị  với nội dung như sau:

 


+ Kế toán vốn bằng tiền
+ Kế toán mua hàng phải trả
+ Kế toán bán hàng phải thu
+ Kế toán hàng tồn kho
+ Kế toán tài sản cố định
+ Tính giá thành sản phẩm
+ Kế toán tổng hợp
+ Báo cáo thuế
+ Báo cáo tài chính kế toán


III. KHUYẾN CÁO HẠ TẦNG, TÍNH BẢO MẬT CỦA PHẦN MỀM LOTUS
1. Khuyến cáo phần cứng
Loại Thiết bị Stt Khuyến cáo Máy chủ
Phần cứng 1 Main board: Valuable VIA P4M900 uATX solution with
Intel Core2 Duo Processor (type for server)
2 Processor : Dual-Core Intel® Xeon® Processor 5130 up to
2.0GHz and up to 1333MHz front-side bus or Quad-Core
Intel Xeon Processor E5320 up to 1.86GHz
3 HDD: 300Gb/7200
4 Memory :1GB/32GB Fully Buffered DIMM 667MHz via 8


Loại Thiết bị Stt Khuyến cáo
DIMM slots.
5 Monitor 15-17”
6 CD R/W (to use saving)
7 Case + Power450W + Key board + Mouse
8 Network Card Gigabit 10/100/1000
9 Connection Internet ADSL, Email
Phần mềm 1 Operation for Server (Microsoft® Windows® Server 2003)
2 Virus Warning Software + Fire wall
3 Microsoft SQL Express 2005
Máy trạm Phần cứng 1 Main board P.IV
2 CPU Core 2 Duo E7500 – 2.6 GHz - 6MB - 64 bit - bus
1333MHz - SK 775 - Box
3 HDD 80Gb/7200
4 RAM 1.0 Gb
5 Monitor 15-17”
6 CD R/W (to use saving)
7 Case + Power450W + Key board + Mouse
8 Network Card 100/1000 Mbs
9 Connection Internet ADSL, Email
Phần mềm 1 Operation for (Window XP Sp 2)
2 Virus Warning Software + Fire wall


2. Khả năng bảo mật
- Bảo mật cơ sở dữ liệu


+ LOTUS thực hiện bảo mật cơ sở dữ liệu và các thủ tục như sau:
Không công bố cấu trúc thiết kế cơ sở dữ liệu: Cá nhân muốn lấy dữ liệu cũng khó
có thể hiểu được cấu trúc, cách lưu trữ và xử lý dữ liệu.
Mã hoá thủ tục lưu, View.
Một số thủ tục, hàm quan trọng được viết và bảo mật bằng C #
Log các thao tác dữ liệu để kiểm tra, truy vết dữ liệu
LOTUS 5 đã mã hoá, bảo mật hệ thống, tài nguyên phân quyền User.

Gắn liền với bảo mật của hệ điều hành WINDOWS và hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL
Server. Nhân viên quản trị hệ thống sẽ quyết định cấp quyền cho user nào được sử
dụng cơ sở dữ liệu của LOTUS.


+ Không mã hoá dữ liệu vì một số lý do sau:
Cấu trúc dữ liệu tương đối phức tạp, nhiều cột trong bảng.
Dữ liệu phải đáp ứng cho các doanh nghiệp trung bình nên tương đối lớn (có thể
lên tới hàng triệu bản ghi trong 1 tháng).
Yêu cầu tốc độ đối với chương trình phải trả về kết quả nhanh và chính xác.
Do vậy nếu mã hoá dữ liệu sẽ dẫn tới tốc độ truyền, nhận số liệu khó có thể đáp
ứng được yêu cầu khách hàng.
- Bảo mật qua kết nối Cơ sở dữ liệu và đăng nhập vào phần mềm


+ Kết nối cơ sở dữ liệu:
Cách 1: Theo “user” đăng nhập vào windows đã được đăng ký quyền truy cập cơ sở
dữ liệu LOTUS 5.
Cách 2: kết nối theo “user” được đăng ký trong “SQL Server”.
LOTUS cho phép người sử dụng kết nối CSDL bằng 1 trong 2 cách này. Với cách 2
dùng User và mật khẩu của SQL, LOTUS lưu mà mã hoá user và mật khẩu của SQL
Server phục vụ cho việc kết nối lần sau.
+ Đăng nhập phần mềm LOTUS: Việc đăng nhập chương trình thông qua “User” và mật
khẩu được khai báo bằng chức năng quản lý người sử dụng.


IV. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN
Tiến Trình Công việc Thời gian dự kiến
· Khảo sát phần cứng, hệ thống mạng
· Khảo sát quy trình quản lý các phần hành, từng bộ phận
· Khảo sát nghiệp vụ tại khách hàng, khảo sát nghiệp vụ các
chi nhánh.
· Thống nhất dữ liệu đầu vào
· Thống nhất hệ thống biểu mầu đầu ra
· Hệ thống lại các yêu cầu


03 ngày
· Phác thảo hồ sơ thiết kế ban đầu
· Thiết kế hệ thống dữ liệu
· Thiết kế sửa đổi các màn hình nhập liệu đầu vào và các
công cụ hỗ trợ nhập liệu


02 buổi
· Sửa đổi yêu cầu phát sinh trong quá trình sử dụng
· Tư vấn cách ứng dụng phần mềm theo các yêu cầu
quản lý đặc thù của doanh nghiệp
· Hỗ trợ truy xuất báo cáo, kiểm tra số liệu trên dữ liệu
thực của khách hàng
· Kiểm tra tính phù hợp và logic các phần hành


03 tháng
· Kiểm tra lại toàn bộ hệ thống
· In và kiểm tra tất cả các mẫu biểu truy xuất
· Nghiệm thu tất cả các phần hành sau khi khách hàng đã
vận hành qua một thời gian nhất định.
· Nghiệm thu toàn hệ thống


01 ngày
· Trợ giúp sử dụng các chức năng hệ thống cho người sử
dụng.
· Tư vấn xử lý những sự cố mang tính khách quan (như
virus, sự cố về điện... ) hoặc do nhầm lẫn của người sử
dụng.
· Chỉnh sửa những lỗi kỹ thuật do phía lập trình mà chưa
phát hiện trong quá trình triển khai.
· Phát triển phần mềm đáp ứng các yêu cầu về chính
sách Nhà nước
12 tháng
(sau khi cài
đặt phần
mềm)
Cài đặt – Đào tạo Hỗ trợ vận hành, tiếp tục sửa đổi Nghiệm thu
chương trình
Bảo hành chương trình


V. ĐỀ XUẤT TÀI CHÍNH VÀ DỊCH VỤ TRIỂN KHAI PHẦN MỀM

1. Đề xuất chi phí triển khai 
Cài đặt 01 phần mềm LOTUS  

- Kế toán tiền mặt
- Kế toán tiền gửi và tiền ngân hàng
- Kế toán mua hàng và công nợ phải trả
- Kế toán bán hàng và công nợ phải thu
- Kế toán hàng tồn kho
- Kế toán tài sản, công cụ dụng cụ
- Kế toán giá thành
- Kế toán tổng hợp


2. Chi phí khác
- Chi phí bảo trì hàng năm sẽ được tính là 10% giá trị hợp đồng gốc đã ký trong vòng 02
năm kể từ ngày hết hạn bảo hành phần mềm.
- Cài đặt chương trình lên thiết bị máy tính để truy xuất xem chương trình phần mềm ngoài
hệ thống mạng văn phòng

3. Dịch vụ phần mềm

1 Khảo sát chi tiết, sửa đổi và kiểm tra sản phẩm
¨ Khảo sát chi tiết 3 ngày

¨ Tiến hành hiệu chỉnh, cặp nhập hệ thống và kiểm tra toàn bộ
sản phẩm 5 ngày


2 Triển khai cài đặt, đào tạo tổng thể phần mềm
¨ Tiến hành cài đặt phần mềm đã hoàn chỉnh 01 buổi
¨ Đào tạo sử dụng 02 buổi


3 Hỗ trợ sử dụng và bảo hành (bảo trì) chương trình
¨ Hỗ trợ sử dụng phần mềm 03 tháng
¨ Bảo hành phần mềm 12 tháng
Trên đây là nội dung sơ bộ về đề triển khai phần mềm của LOTUS đối với Quý Khách hàng tham
khảo. Chúng tôi rất mong nhận được những thông tin phản hồi của Quý Khách hàng trong thời