Lotus Vina

Phần mềm kế toán HTX điện, hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ thông tư 24/2017 chế độ kế toán HTX. Điện thoại 0989 228 108

Phát triển HTX nhờ dịch vụ quản lý chợ

Mô hình HTX kinh doanh, khai thác và quản lý chợ (HTX chợ) là mô hình mới xuất hiện nhưng đã có kết quả ban đầu rất đáng ghi nhận, tính đến nay, đã có trên 30 tỉnh, thành phố có 161 HTX quản lý 173 chợ hạng 2, hạng 3. Một số tỉnh, thành phố có nhiều HTX kinh doanh, khai thác và quản lý chợ bước đầu hoạt động đã mang lại những hiệu quả rất đáng được khuyến khích và nhân rộng. Thành phố Hồ Chí Minh, Liên minh HTX thành phố đã phối hợp với Sở Công Thương, Sở Nội vụ và các Sở, ban ngành có liên quan tham mưu cho UBND thành phố ban hành Quyết định số 216/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2004 về Quy chế đấu thầu kinh doanh, khai thác chợ cho phép thực hiện xã hội hóa các chợ từ loại 2 trở xuống. Kết quả sau 5 năm triển khai đã có 22 HTX được quản lý, kinh doanh 26 chợ (trong đó có 1 HTX quản lý 3 chợ (HTX TM Bình Tây), 3 HTX quản lý 2 chợ (HTX TMDVXD Tân Phước Hưng, HTX TMDV Tân Tiến, HTX TMDV Phú Hòa). Trong số 22 HTX quản lý, kinh doanh chợ có 11 HTX thực hiện cơ chế đấu thầu; 10 HTX được chỉ định thầu và 1 HTX tự bỏ vốn xây dựng mới. Các HTX này đã giải quyết được toàn bộ số cán bộ, nhân viên của Ban quản lý chợ cũ và vận động thêm được 1.855 hộ kinh doanh tham gia HTX và giải quyết lao động thường xuyên cho 3.200 người. Tỉnh Đồng Nai là một trong các tỉnh có phong trào phát triển mô hình HTX quản lý, kinh doanh chợ rất mạnh. Đến thời điểm hiện nay, cả tỉnh đã có 27 HTX quản lý, kinh doanh chợ. Trong số 27 HTX có 12 HTX được thành lập mới từ giải thể Ban quản lý chợ, 12 HTX thương mại, HTX nông nghiệp, HTX vận tải được giao quản lý, kinh doanh chợ và 3 HTX đầu tư xây dựng chợ mới trong khu được quy hoạch xây dựng chợ. Thành phố Hà Nội hiện vẫn là địa phương có nhiều HTX quản lý, kinh doanh chợ nhất cả nước hiện nay với 35 chợ do HTX quản lý…

Thực tế ở những nơi có nhiều HTX quản lý chợ là: các HTX có thể được hình thành từ nhiều hình thức khác nhau đó là: từ chuyển đổi mô hình giải thể Ban quản lý chợ để thành lập HTX. Những địa phương có chợ nằm trong kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý tiến hành giải thể Ban quản lý chợ, Tổ quản lý chợ để thành lập HTX. Một số địa phương, các HTX thương mại, HTX nông nghiệp và các HTX khác trên địa bàn đã có chợ đề nghị UBND cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định giao cho HTX quản lý chợ nắm trong qui hoạch phù hợp với điều kiện và khả năng của HTX hoặc HTX tham gia đấu thầu kinh doanh, quản lý chợ theo qui chế do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành. Một số địa phương, có HTX đầu tư xây dựng chợ mới như HTX Hải An tỉnh Bắc Giang đã xây dựng được hàng chục chợ mới trên địa bàn tỉnh và đầu tư sang các địa phương khác tương đối thành công.

Qua sơ kết đánh giá việc chuyển đổi mô hình từ Ban quản lý chợ sang mô hình HTX quản lý chợ ở các địa phương trong thời gian qua cho thấy: mô hình HTX quản lý, kinh doanh chợ đã đạt được những kết quả kinh tế, xã hội khả quan,  các HTX quản lý chợ không có vướng mắc về nghĩa vụ thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước, HTX có tích lũy đầu tư lại cho cơ sở vật chất chợ. HTX quản lý kinh doanh chợ hoạt động theo nguyên tắc của HTX, dân chủ, công bằng và công khai, minh bạch. Cán bộ, nhân viên Ban quản lý chợ vẫn được ưu tiên đảm bảo việc làm đồng thời HTX cũng tạo thêm công ăn việc làm mới cho xã viên, người lao động trong HTX bằng việc tổ chức hoạt động dịch vụ như trông xe, điện, nước, bảo vệ, bốc vác…. Thực tế tiền lương cán bộ quản lý và người lao động trong HTX tăng so với trước, mọi chế độ của cán bộ xã viên và người lao động vẫn được đảm bảo và tăng hơn trước (các HTX ở thành phố Hồ Chí Minh tăng hơn trước chuyển đổi 300.000 đồng/người/tháng).

Khi được giao quản lý chợ, Ban quản trị HTX chợ hoàn toàn chủ động trong việc kinh doanh khai thác nguồn hàng, chủ động trong công tác đầu tư nâng cấp chợ, chủ động chỉnh trang, tu bổ cơ sở hạ tầng, điểm kinh doanh khoa học và văn minh đáp ứng các nhu cầu của xã viên và tiểu thương buôn bán trong chợ. Hoạt động hỗ trợ cho xã viên và tiểu thương có hiệu quả thông qua các hoạt động dịch vụ, cung cấp hàng hoá, kho bãi bảo quản, thực hiện tín dụng nội bộ, quỹ hỗ trợ vốn …Về tài chính, mô hình kinh tế tự quản của HTX góp phần làm giảm chi phí ngân sách nhà nước như các khoản chi lương cho các Ban quản lý chợ, chi phí thường xuyên, chi phí cải tạo sửa chữa nhỏ, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ…nhưng đồng thời lại tăng thu cho ngân sách. Qua thực tế khảo sát tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai cho thấy các chợ sau khi giao cho HTX mức nộp ngân sách tăng 20-30% (ví dụ Chợ Nguyễn Đình Chiểu quận Phú Nhuận năm 2008 nộp 260 triệu năm 2009 sau khi giao cho HTX nộp 335 triệu tăng 28%).

Từ những kinh nghiệm của một số tỉnh, thành phố về phát triển mô hình HTX chợ có thể khẳng định: Sự chuyển đổi từ mô hình Ban quản lý chợ sang mô hình HTX chợ đã mang lại hiệu quả về nhiều mặt. Nhà nước vẫn thu được các khoản theo quy định, không phải chi ngân sách cho Ban quản lý chợ, không mất tiền sửa chữa, nâng cấp chợ…. Việc tham gia kinh doanh, quản lý chợ của các HTX đã góp phần tiết kiệm ngân sách nhà nước, phù hợp với chủ trương xã hội hoá đầu tư, khai thác và quản lý chợ của Chính phủ và tạo điều kiện để các chợ truyền thống từng bước nâng cao văn minh thương mại. Trong các HTX chợ, quyền lợi, trách nhiệm của HTX gắn bó mật thiết với các hộ kinh doanh trong chợ do cùng là xã viên HTX sẽ là điều kiện để HTX phát triển bền vững. Những địa phương có phong trào xây dựng chuyển đổi mô hình HTX quản lý, kinh doanh chợ là kết quả của sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành trong đó không thể thiếu vai trò của Liên minh HTX tỉnh, thành phố và cố gắng chung sức, chung lòng của cán bộ, xã viên HTX.

Chuyển đổi mô hình quản lý kinh doanh chợ là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, qua 7 năm thực hiện đã đạt được những kết quả bước đầu rất khả quan. Trong thời gian tới, Liên minh HTX các tỉnh, thành phố cần  phối hợp với Sở Công thương tiến hành sơ kết đánh gía mô hình điểm về chuyển đổi mô hình Ban quản lý sang mô hình HTX quản lý chợ để tham mưu đề xuất chỉ đạo nhân rộng. Những địa phương chưa triển khai Nghị định 02 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ cần tổ chức khảo sát thực tế hoạt động các chợ trên địa bàn; xây dựng đề án chuyển đổi mô hình quản lý để đề xuất với UBND tỉnh, thành phố ban hành quy chế giao thầu, đấu thầu quản lý chợ. Hướng dẫn các quận, huyện xây dựng kế hoạch chuyển đổi mô hình từ Ban quản lý sang mô hình HTX quản lý chợ theo hình thức phù hợp. Sau khi đã thành lập mới hoặc các HTX thương mại, HTX nông nghiệp được giao quản lý chợ, Liên minh HTX các tỉnh, thành phố cần  phối hợp với Sở Công thương triển khai tốt đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, cán bộ nghiệp vụ và hộ tiểu thương đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt (giai đoạn 2011-2015) nhằm giúp cho HTX hoạt động có hiệu quả và phát triển bền vững./.

(LMHTX VN)

Thêm bình luận