Xem Lotus 5.1 có gì mới ?


Tìm khách hàng    
Nhập tên đơn vị vào ô trên sau đó nhấn phím Enter để lấy mã khách hàng
(ví dụ tìm Hợp tác xã NN Phú Hoàng ta nhập: Phú Hoàng)