Font chữ thuần việt

Tháng Tám 7, 2020 at 10:12 SAlotusvina
Font chữ thuần việt Cách sử dụng font chữ tiểu học
Sau khi đã hoàn tất 5 bước cài đặt ở trên, bạn mở Word rồi tìm các font chữ Tiểu học. Các font chữ Tiểu học gồm HL Hoctro, HP001 4 hàng, HP001 4 hàng 1 ô ly, HP001 4 hàng 2 ô ly, HP001 5 hàng, HP001 5 hàng 1 ô ly. Bạn muốn tìm font chữ nào thì nhập font chữ đó và sẽ thấy trong danh sách font. [Khác]

Posted in: Tổng hợp

Tags: