Quy định về lưu trữ chứng từ kế toán hợp tác xã

Tháng Chín 8, 2018 at 2:39 CHlotusvina
- Tài liệu kế toán phải được đơn vị kế toán bảo quản đầy đủ, an toàn trong quá trình sử dụng và lưu trữ.

- Tài liệu kế toán lưu trữ phải là bản chính, trong trường hợp tài liệu kế toán bị tạm giữ, bị tịch thu thì phải có biên bản kèm theo bản sao chụp có xác nhận; nếu bị mất hoặc bị hủy hoại thì phải có biên bản kèm theo bản sao chụp hoặc xác nhận. [Khác]

Posted in: Kế toán | Kế toán hợp tác xã

Tags: ,