Nghĩa vụ của thành viên, hợp tác xã thành viên

Tháng Năm 11, 2018 at 8:44 SAlotusvina
1. Sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo hợp đồng dịch vụ.

2. Góp đủ, đúng thời hạn vốn góp đã cam kết theo quy định của điều lệ.

3. Chịu trách nhiệm về các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong phạm vi vốn góp vào hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. [Khác]

Posted in: Hợp tác xã

Tags:

Khóa học thực hành lập báo cáo tài chính kế toán hợp tác xã

Tháng Năm 10, 2018 at 9:30 SAlotusvina
Nội dung chương trình

Học trực tuyến 1 thầy 1 học viên ( 10 buổi)

Học viên được học thực tế (bắt tay chỉ việc)

Phần mềm giảng dạy đã và đang được được sử dụng khắp các tỉnh thành Miền Bắc Việt Nam.

Học phí vui lòng liên hệ : 0989 228 108

1. Phần kiến thức chung [Khác]

Posted in: Kế toán hợp tác xã

Tags:

Quyền của thành viên, hợp tác xã thành viên hợp tác xã

Tháng Năm 10, 2018 at 5:50 SAlotusvina
1. Được hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã cung ứng sản phẩm, dịch vụ theo hợp đồng dịch vụ.

2. Được phân phối thu nhập theo quy định của Luật này và điều lệ.

3. Được hưởng các phúc lợi của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. [Khác]

Posted in: Hợp tác xã

Tags: