Giảm thuế TNDN 30% năm 2020

Tháng Chín 18, 2020 at 2:39 CHlotusvina
1. Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với trường hợp doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng.

2. Doanh nghiệp căn cứ quy định tại khoản 1 Điều này để tự xác định số thuế được giảm khi tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020. [Khác]

Posted in: Bản tin thuế

Tags:

Nghị đinh về kiểm toán nội bộ

Tháng Tám 20, 2020 at 2:48 CHlotusvina
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định về công tác kiểm toán nội bộ trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các doanh nghiệp.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Đối tượng áp dụng Nghị định này bao gồm:
a) Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
b) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; [Khác]

Posted in: Kiểm toán

Tags:

THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHẾ MẪU VỀ KIỂM TOÁN NỘI BỘ ÁP DỤNG CHO DOANH NGHIỆP

Tháng Tám 20, 2020 at 2:34 CHlotusvina
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư ban hành Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho doanh nghiệp.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn mẫu Quy chế kiểm toán nội bộ làm cơ sở cho các đơn vị tham chiếu trong việc xây dựng Quy chế kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Thông tư này áp dụng đối với các doanh nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về kiểm toán nội bộ.

2. Các doanh nghiệp không thuộc quy định tại khoản 1 Điều này được khuyến khích xây dựng Quy chế kiểm toán nội bộ trên cơ sở tham chiếu mẫu Quy chế kiểm toán nội bộ ban hành kèm theo Thông tư này. [Khác]

Posted in: Kiểm toán

Tags:

Cách tắt Noticasion thông báo trên Google Chrome:

Tháng Tám 17, 2020 at 9:46 SAlotusvina
Cách tắt Noticasion thông báo trên Google Chrome:Bước 1: Mở Chrome trên máy tính và nhấp vào bi [Khác]

Posted in: Tổng hợp

Tags:

Cách kiểm tra máy macbook có được đưa lên máy bay

Tháng Tám 9, 2020 at 1:59 CHlotusvina
Hướng dẫn cách chúng ta có thể kiểm tra xem liệu chiếc MacBook của mình có nằm trong diện bị cấm mang lên máy bay theo quy định mới của Cục hàng không Việt Nam. [Khác]

Posted in: Tổng hợp

Tags: