Thực trạng áp dụng chế độ kế toán hợp tác xã

Tháng Sáu 24, 2020 at 3:27 CHlotusvina
Hiện tại, các Hợp Tác Xã Nông Nghiệp chưa nắm chắc được nguyên tắc cơ bản của kế toán được quy định tại Luật Kế toán và Chế độ kế toán, cũng như các hướng dẫn, điều này dẫn đến việc tổ chức công tác kế toán bị sai nguyên tắc phù hợp, nguyên tắc giá gốc, nguyên tắc thận trọng… Những tồn tại, bất cập xuất phát từ các nguyên nhân chủ yếu sau: [Khác]

Posted in: Kế toán hợp tác xã

Tags:

Bộ báo cáo tài chính HTX theo thông tư 24 2017 Bộ Tài Chính

Tháng Mười Một 22, 2018 at 9:34 SAlotusvina
Bộ báo cáo tài chính HTX theo thông tư 24 2017 Bộ Tài Chính [Khác]

Posted in: Kế toán hợp tác xã

Tags:

Số liệu kế toán HTX trên phần mềm kế toán htx

Tháng Mười 11, 2018 at 6:14 SAlotusvina
Bài thực hành kế toán HTX trên phần mềm kế toán htx [Khác]

Posted in: Kế toán hợp tác xã

Tags:

Quy định về lưu trữ chứng từ kế toán hợp tác xã

Tháng Chín 8, 2018 at 2:39 CHlotusvina
- Tài liệu kế toán phải được đơn vị kế toán bảo quản đầy đủ, an toàn trong quá trình sử dụng và lưu trữ.

- Tài liệu kế toán lưu trữ phải là bản chính, trong trường hợp tài liệu kế toán bị tạm giữ, bị tịch thu thì phải có biên bản kèm theo bản sao chụp có xác nhận; nếu bị mất hoặc bị hủy hoại thì phải có biên bản kèm theo bản sao chụp hoặc xác nhận. [Khác]

Posted in: Kế toán | Kế toán hợp tác xã

Tags: ,

DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN VÀ PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN TT 24-2017 HTX

Tháng Chín 2, 2018 at 9:24 CHlotusvina
1. Kế toán phải mở sổ kế toán ghi chép hàng ngày liên tục theo trình tự phát sinh các khoản thu, chi, nhập, xuất các loại tiền và tính ra số tồn tại quỹ và từng tài khoản ở Ngân hàng tại mọi thời điểm để tiện cho việc kiểm tra, đối chiếu.

2. Các khoản tiền do tổ chức và cá nhân ký cược, ký quỹ tại HTX được quản lý và hạch toán như tiền của HTX.

3. Khi thu, chi tiền mặt phải có phiếu thu, phiếu chi và có đủ chữ ký theo quy định về chứng từ kế toán. Khi hạch toán tiền gửi ngân hàng phải có giấy báo Nợ, giấy báo Có hoặc bảng sao kê của ngân hàng. [Khác]

Posted in: Kế toán hợp tác xã

Tags: