Thông báo về thông tư 24 chế độ kế toán HTX

Tháng Tám 2, 2018 at 3:17 CHlotusvina
Hiện tại Công ty phần mềm kế toán HTX Lotus Vina đang được làm việc với chuyên viên biên soạn chế độ kế toán của Cục Quản lý, giám sát kế toán Bộ Tài Chính. Vì vậy quý anh chị có thắc mắc gì về thông tư, chế độ kế toán( HTX và DN) anh chị ghi lại nội dung phía dưới để công ty chuyển tới Bộ. [Khác]

Posted in: Kế toán | Kế toán hợp tác xã

Tags:

Những quy định mới về chính sách thuế tháng 6 2018

Tháng Sáu 27, 2018 at 6:31 SAlotusvina
Căn cứ Thông báo số 44678/TB-CT-THNVDT ngày 08/7/2015 của Cục Thuế TP Hà Nội về kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Hổ - Phó Cục trưởng tại buổi làm việc về triển khai “Thư trao đổi thông tin với Người nộp thuế”. [Khác]

Posted in: Kế toán

Tags:

Văn bản luật kế toán và doanh nghiệp

Tháng Năm 8, 2018 at 10:47 SAphanmemketoanlotus.com
Bộ văn bản hỗ trợ doanh nghiệp và kế toán hoạt động [Khác]

Posted in: Kế toán

Tags:

Hàng hóa không chịu thuế giá trị gia tăng

Tháng Năm 6, 2018 at 5:59 CHphanmemketoanlotus.com
- Các mặt hàng phân bón; thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật
nuôi khác; máy móc, thiết bị [Khác]

Posted in: Kế toán

Tags: ,

Nguyên tắc kế toán theo luật kế toán 2015

Tháng Năm 6, 2018 at 5:03 CHphanmemketoanlotus.com
Nguyên
tắc kế toán

1. Giá trị tài sản và nợ phải trả
được ghi nhận ban đầu theo giá gốc. Sau ghi nh [Khác]

Posted in: Kế toán

Tags: