Lotus

Phần mềm kế toán hợp tác xã theo chế độ kế toán HTX. Dạy kế toán HTX ĐT: 0989 228 108

Hướng dẫn đăng nhập vào phần mềm kế toán Lotus

Đăng nhập

·            Sau khi cài đặt thành công, trên màn hình Desktop xuất hiện biểu tượng "LOTUS 6.0", kích đúp chuột vào biểu tượng này hoặc hoặc thao tác: Start -> Programs -> LOTUS 6.0 chọn "LOTUS  6.0" để chạy ứng dụng, màn hình đăng nhập xuất hiện:

     

 

 - Tên đăng nhập( Tên NSD):    Tên đăng nhập của người sử dụng đã đăng ký cho một đơn vị kế toán. Trương trình để mặc định là Lotus

 - Mật khẩu:   Mật khẩu tương ứng của người sử dụng ( Có thể thay đổi tùy theo yêu cầu của người sử dụng)

 

   Nhấn phím Enter để đăng nhập vào chương trình.

 Ghi chú: 

        - Tài khoản mặc định: Tên đăng nhập: LOTUS. Trong quá trình sử dụng, người quản trị nên thay đổi mật khẩu và tạo thêm các tài khoản người sử dụng khác, phân quyền chi tiết nếu cần thiết.

Chú ý:

- Sau khi cài đặt ứng dụng, có thể cập nhật ngay các chứng từ phát sinh như: Phiếu thu, chi, Nhập mua hàng, bán hàng ... Các đối tượng kế toán (như tài khoản, đối tượng công nợ, kho, hàng hóa ...) bạn có thể tạo thêm trong quá trình sử dụng.

 - Không nhất thiết phải cập nhật Số dư ban đầu trước, người sử dụng có thể cập nhật hoặc chỉnh sửa số dư ban đầu bất cứ thời điểm nào.

 - Khai báo kết chuyển tự động số dư tài khoản: Mặc định ứng dụng đã khai báo sẵn kết chuyển số dư tài khoản cuối kỳ theo hệ thống kế toán hiện hành cho toàn bộ các tài khoản đầu 6 trở lên. Việc kết chuyển là hoàn toàn tự động, người sử dụng không cần thao tác gì thêm.

 

Thêm bình luận