Lotus

Phần mềm kế toán hợp tác xã theo chế độ kế toán HTX. Dạy kế toán HTX ĐT: 0989 228 108

Danh mục đối tượng (Khách hàng, xã viên-nhà cung cấp)

Danh mục đối tượng (Khách hàng, xã viên-nhà cung cấp)

Danh mục đối tượng được sử dụng để khai báo và lưu thông tin về các đối tượng Công nợ như: Người mua, Nhà cung cấp, Nhân viên. LOTUS quản lý Danh mục đối tượng theo mô hình cây phân cấp, vì vậy các Nhóm khách hàng phân cấp được quản lý ngay trong Danh mục đối tượng. Để xác định Khách hàng chi tiết thuộc Nhóm nào, LOTUS căn cứ vào thuộc tính Mã mẹ của chúng.

                  

Một số chức năng trong danh mục dối tượng

 

1. Thêm(F2): Để thêm danh mục đối tượng vào danh mục từ điển              Danh mục đối tượng và trên màn hình hiện lên một cửa sổ

Kích chuột vào từ Thêm trên màn hình sẽ hiện như dưới

 

Rounded Rectangular Callout: B2:Kích chuộtRounded Rectangular Callout: B1:Kích chuột

 

Ví dụ: Thêm đối tượng

-         Mã đối tượng : DONGDONG - Mã đối tượng người dùng muốn đặt

-         Tên đối tượng: Nguyễn Trọng Đông- Đối tượng người dùng muốn sử dụng

-         Địa chỉ: Số 6, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

-         Mã số thuế: 0100102478

-         Loại đối tượng: 2

-         Sau đó ta nhấn chuột vào: “lưu”.

       Chú ý: Có thể nhấn phím F2 trên màm hình để thêm, hay F2 còn được gọi là phím tắt để hỗ trợ người sử dụng  giảm được các thao tác và truy cập dữ liệu một cách  nhanh nhất.

2. Sửa(F3): Di chuột đến ô hay dòng cần sửa, kích chuột vào sửa trên màn hình. Khi đó màn hình sẽ xuất hiện

Rounded Rectangular Callout: B2:Kích chuộtRounded Rectangular Callout: B1:Kích chuột

Sửa đúng nội dung cần sửa, sau đó kích chuột vào lưu.

        Chú ý: Ta có thể ấn phím F3 trên bàn phím để sửa

 

3. Xóa(F8): Đây là phím chức năng giúp cho người sử dụng có thể xóa bỏ những tên đối tượng không đúng hoặc không cần thiết trong danh mục đối tượng.

Rounded Rectangular Callout: B2:Kích chuộtRounded Rectangular Callout: B1:Chọn dòng xóa

Chú ý: Ta có thể ấn phím F8 trên bàn phím để thêm

Thêm bình luận