Lotus

Phần mềm kế toán hợp tác xã theo chế độ kế toán HTX. Dạy kế toán HTX ĐT: 0989 228 108

Bảo hiểm xã hội triển khai thanh toán điện tử từ tháng 07/2018

Bảo hiểm xã hội triển khai thanh toán điện tử từ tháng 07/2018

Dự kiến trong tháng 07/2018, thành phố Hà Nội sẽ khai thực hiện thanh toán điện tử đối với tất cả tài khoản thu tại các hệ thống Ngân hàng thương mại có ký hợp đồng hợp tác thu, thu nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp với Bảo hiểm xã hội thành phố.

Theo dự kiến trong tháng 03/2018, thành phố triển khai thực hiện thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp các đơn vị sử dụng lao động do văn phòng Bảo hiểm xã hội TP quản lý thu thông qua thanh toán điện tử với Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Bắc Hà Nội.

Tiếp đến tháng 07/2018, thành phố triển khai thực hiện thanh toán điện tử đối với tất cả tài khoản thu tại các hệ thống Ngân hàng thương mại có ký hợp đồng hợp tác thu, thu nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp với Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội.

Đối với viên chức BHXH thành phố, BHXH quận, huyện, thị xã, các phòng nghiệp vụ khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt như chuyển khoản trên máy ATM, sử dụng thanh toán qua POS và các dịch vụ thanh toán khác.

Theo Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2018 - 2020, Hà Nội phấn đấu đến cuối năm 2020 sẽ đạt 100% các siêu thị, nhà hàng, trung tâm mua sắm và cơ sở phân phối hiện đại có thiết bị chấp nhận thẻ hoặc các hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt khác, cho phép người tiêu dùng thanh toán không dùng tiền mặt khi mua hàng; 85% các đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước, viễn thông và truyền thông chấp nhận thanh toán hóa đơn của các cá nhân, hộ gia đình qua các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt; 60% cá nhân, hộ gia đình sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt trong mua sắm, tiêu dùng.

Để hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra, Thành phố sẽ triển khai một số giải pháp chủ yếu như: Phát triển thanh toán điện tử và dịch vụ thanh toán bán lẻ (tăng cường dịch vụ thanh toán thẻ; Phát triển thanh toán điện tử phục vụ thương mại điện tử; phát triển thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực nông thôn); đẩy mạnh thanh toán điện tử các dịch vụ hành chính công. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn và bảo vệ người tiêu dùng trong thanh toán không dùng tiền mặt.

Thêm bình luận