Lotus

Phần mềm kế toán hợp tác xã theo chế độ kế toán HTX. Dạy kế toán HTX ĐT: 0989 228 108

Việc ứng dụng khoa học – công nghệ trong hợp tác xã

Thực hiện chính sách hỗ trợ về khoa học – công nghệ, nhiều tỉnh, thành phố đã chi ngân sách hỗ trợ đưa giống mới, công nghệ sinh học, bảo quản và chế biến nông sản cho HTX, xây dựng mô hình trình diễn tại HTX.

Một số tỉnh như: Yên Bái, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng, Ninh Thuận, Lâm Đồng, Đắc Nông, Bình Dương, Tiền Giang… đã quan tâm hỗ trợ HTX ứng dụng các thành tựu khoa học – công nghệ để sản xuất rau an toàn, hoa, cây cảnh xuất khẩu,… xây dựng nhà lưới, kho lạnh, cơ sở chế biến, bảo quản nông sản, mô hình trình diễn ứng dụng công nghệ mới… thông qua thực hiện các dự án của tỉnh, thành phố.

Tuy nhiên, nhiều tỉnh chưa quan tâm hỗ trợ HTX ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ vào sản xuất – kinh doanh; các trung tâm khuyến nông của huyện chưa gắn kết chặt chẽ với các HTX để phổ biến, hỗ trợ HTX làm công tác khuyến nông cho xã viên; chưa có chính sách hỗ trợ HTX xây dựng cơ sở bảo quản, chế biến nông sản để mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động của HTX.

Cần có kinh phí hỗ trợ HTX ứng dụng các thành tựu về giống, công nghệ sinh học, bảo quản, chế biến nông sản. Hướng dẫn các cơ quan nghiên cứu khoa học liên kết với HTX để chuyển giao thành tựu khoa học, công nghệ mới, thông qua hệ thống khuyến công. Có chính sách đầu tư hỗ trợ ban đầu để HTX xây dựng cơ sở chế biến nông sản, TTCN, phát triển ngành nghề trong HTX.


Sự đổi mới trong công tác chỉ đạo của nhà nước đã góp phần rất lớn cho hợp tác xã phát triển và đi liền với đó là bộ phận kế toán hợp tác xã không ngừng được hiện đại và hoàn thiện, bắt kịp với sự phát triển của xã hội. Ngày nay kế toán hợp tác xã đã được hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác điều hành và quản lý. Nhà nước đã kết hợp việc quản lý tài chính kế toán và thuế hợp tác xã cũng như các loại hình trong cả nước.

Những năm 2010 trở về trước việc sử dụng máy tính để quản lý tài chính hợp tác xã thì sau năm này việc sử dụng máy tính quản lý và điều hành bộ máy kế toán không còn xa lạ với các hợp tác xã. Nhiều hợp tác xã cũng đã dùng các công cụ để nộp thuế và kê thuế trực tuyến từ Tổng Cục Thuế.

Bên cạnh những hợp tác xã hoạt động hiệu quả cũng còn khá đông các hợp tác xã yếu kém đi liên với đó công tác quản lý kế toán được xem nhẹ, trình độ của cán bộ kế toán hợp tác xã còn nhiều hạn chế. Cán bộ kế toán không có chuyên môn, không được đào tạo thường xuyên định kỳ. Cán bộ thu nhập không ổn định và công việc có tính chất theo nhiệm kỳ. Dẫn tới bộ phận kế toán không được coi trọng. Phần nhiều rơi vào nhóm hợp tác xã quy mô thôn, quy mô nhỏ ở địa phương, hoặc nhóm hợp tác xã thành lập mang tính chất bắt buộc để đảm bảo pháp nhân kinh doanh.

Thêm bình luận