Lotus

Phần mềm kế toán hợp tác xã theo chế độ kế toán HTX. Dạy kế toán HTX ĐT: 0989 228 108

Khóa học thực hành lập báo cáo tài chính kế toán hợp tác xã

Khóa học thực hành lập báo cáo tài chính kế toán hợp tác xã

 

Nội dung chương trình

Học trực tuyến 1 thầy 1 học viên ( 10 buổi)

Học viên được học thực tế (bắt tay chỉ việc)

Phần mềm giảng dạy đã và đang được được sử dụng khắp các tỉnh thành Miền Bắc Việt Nam.

Học phí vui lòng liên hệ : 0989 228 108

1.      Phần kiến thức chung

+ Kiến thức căn bản về báo cáo tài chính và báo cáo thuế

+ Văn bản quy định hiện hành của cơ quan Thuế và Bộ Tài Chính

 

2.      Phần kiến thức thực hành

 

+  Thực hành các nghiệp vụ kế toán tiền m��t và tiền gửi ngân hàng trên phần mềm kế toán hợp tác xã:

-         Nghiệp vụ thu: cách lập phiếu thu, sửa phiếu thu, xóa phiếu thu, xem in phiếu thu, xem và in sổ quỹ tiền mặt, xem và in  sổ chi tiết tài khoản

-         Nghiệp vụ chi: cách lập phiếu chi, sửa phiếu chi, xóa phiếu chi, xem in phiếu chi, xem và in sổ quỹ tiền mặt, sổ chi tiết tài khoản

-         Nghiệp vụ báo có tiền gửi ngân hàng: cách lập phiếu báo có, sửa phiếu báo có, xóa phiếu báo có, xem in phiếu báo có, xem và in sổ tiền gửi ngân hàng, xem và in sổ chi tiết tài khoản

-         Nghiệp vụ báo nợ (ủy nhiệm chi)  tiền gửi ngân hàng: cách lập phiếu báo nợ, sửa phiếu báo nợ, xóa phiếu báo nợ, xem in phiếu báo nợ, xem và in sổ tiền gửi ngân hàng, xem và in sổ chi tiết tài khoản

 

+  Thực hành các nghiệp vụ kế toán tổng hợp: Cách thao tác trên phiếu kế toán tổng hợp các nghiệp vụ: chi phí tiền lương quản lý HTX, chi phí tiền lương dịch vụ, khấu hao tài sản cố định, phân bổ chi phí vào các dịch vụ,hạch toán doanh thu, các nghiệp vụ kết chuyển………

 

+ Thực hành các nghiệp vụ kế toán hàng tồn kho: Nhập kho, xuất kho, in phiếu nhập xuất kho, tính giá vốn, thẻ kho, sổ chi tiết vật tư hàng hóa, báo cáo nhập xuất tồn….

 

+ Thực hành khóa sổ cuối kỳ kế toán và in sổ sách báo cáo kế toán:

-         Xem và in báo các tài chính: Bảng cân đối tài khoản, bảng cân đối kế toán, kết quả hoạt động sx kinh doanh, thuyết minh báo cáo tài chính

-         Lựa chọn các hình thức ghi sổ kế toán để xem và in sổ chi tiết tài khoản, sổ cái tài khoản, sổ cái

            + Thực hành việc lập báo cáo thuế và in ấn bảng kê, tờ khai thuế

Thêm bình luận