Lotus

Phần mềm kế toán hợp tác xã theo chế độ kế toán HTX. Dạy kế toán HTX ĐT: 0989 228 108

Phát triển nhân sự kế toán trong hợp tác xã Việt Nam

Phát triển nhân sự kế toán trong hợp tác xã Việt Nam.

Từ năm 2010 trở lại đây chế độ kế toán HTX được đổi mới bằng việc, Bộ Tài Chính ban hành thông tư số 24/2010/TT-BTC về chế độ kế toán dành cho các hợp tác xã. Đi cùng với thông tư là hệ thống tin học ứng dụng vào quản lý tài chính kế toán hợp tác xã cũng được nghiên cứu và phát triển theo.

Cũng từ đây nhiều trường đào tạo nghề cũng bổ sung thêm ngành đào tạo kế toán hợp tác xã, theo đó đội ngũ nhân sự kế toán được trẻ hóa. Trước đây, sinh viên ra trường chủ yếu làm kế toán doanh nghiệp hoặc các lĩnh vực khác nhưng đã có nhiều bạn trẻ đã chấp nhận làm việc với khối hợp tác xã nông nghiệp, mặc dù thu nhập không cao bằng khối doanh nghiệp.

Song song với nguồn nhân lực trẻ hóa, kế toán viên đang công tác trong hợp tác xã cũng được nhà nước hỗ trợ đào tạo thường xuyên hàng năm thông qua các cơ quan Liên Minh HTX, Sở Tài Chính, Phòng Tài Chính, Phòng Nông Nghiệp. Đến nay với sự ra đời của Thông tư số 24/2017/TT-BTC chế độ kế toán hợp tác xã mới. Có thể thấy được kế toán viên hoàn toàn có thể làm chủ được công tác hạch toán kế toán trong hợp tác xã.Thêm bình luận