Lotus

Phần mềm kế toán hợp tác xã theo chế độ kế toán HTX. Dạy kế toán HTX ĐT: 0989 228 108

Thông báo nâng cấp HTKK 4.0.6

CHI CỤC THUẾ QUẬN HOÀNG MAI THÔNG BÁO VỀ ỨNG DỤNG HTKK THEO KIẾN TRÚC VÀ CÔNG NGHỆ MỚI NĂM 2018

Để đáp ứng xu thế phát triển công nghệ thông tin hiện tại đồng thời nâng cao hiệu quả hỗ trợ người nộp thuế - từ ngày 24/08/2018, Chi cục Thuế quận Hoàng Mai triển khai phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK theo kiến trúc và công nghệ mới (phiên bản HKKK4.0.6) đối với Người nộp thuế trên địa bàn quận Hoàng Mai. Ngoài các tính năng, tiện ích như phiên bản HTKK hiện tại, ứng dụng mới có nhiều ưu điểm vượt trội:

- Mỗi khi có phiên bản mới nâng cấp, ứng dụng Hỗ trợ đưa ra thông báo và tự động cập nhật phiên bản khi máy tính cài đặt ứng dụng HTKK có kết nối mạng internet.

- Tăng hiệu quả xử lý trên tờ khai khi tải hoặc kết xuất dữ liệu với số lượng dữ liệu lớn.

- Hỗ trợ thao tác tải và kết xuất dữ liệu từ file excel gồm 2 định dạng .xls và .xlsx.

- Hỗ trợ tra cứu và hiển thị hồ sơ khai thuế theo hiệu lực của mẫu biểu tương ứng với từng kỳ tính thuế …

Người nộp thuế download bộ cài đặt HTKK 4.0.6 tại địa chỉ: http://www.gdt.gov.vn hoặc http://kekhaithue.gdt.gov.vn

Chi tiết thông báo đặt tại địa chỉ : http://bit.ly/2MLpVfk

Chi cục Thuế quận Hoàng Mai luôn lắng nghe, nắm bắt các khó khăn, vướng mắc trong quá trình kê khai, nộp thuế, trong việc thực hiện chính sách pháp luật thuế để hỗ trợ, hướng dẫn hoặc đề xuất, kiến nghị các giải pháp tháo gỡ kịp thời cho Người nộp thuế. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Chi cục thuế Quận Hoàng Mai, hoặc qua số điện thoại của Đội Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế số 024.36332772, Đội Tổng hợp NVDT – Kê khai KKT& Tin học theo số 024.36332773 để được giải đáp.


CHI CỤC THUẾ QUẬN HOÀNG MAI


Thêm bình luận