Lotus

Phần mềm kế toán hợp tác xã theo chế độ kế toán HTX. Dạy kế toán HTX ĐT: 0989 228 108

Thực trạng áp dụng chế độ kế toán hợp tác xã

Thông tư số 24/2017/TT-BTC ngày 28/3/2017 của Bộ Tài chính (hướng dẫn chế độ kế toán HTX, Liên hiệp HTX) có hiệu lực từ ngày 01/01/2018, nhưng qua khảo sát vẫn còn trên 40% số HTXNN chưa áp dụng Thông tư này. Việc tập huấn các nội dung Thông tư số 24/2017/TT-BTC cũng chưa được các cơ quan hữu quan và đơn vị quan tâm thực hiện, do đó các HTXNN chưa cập nhật được các quy định mới và áp dụng vào thực tiễn, dẫn đến phát sinh những tồn tại, khó khăn trong quá trình triển khai áp dụng chế độ kế toán.

Hiện tại, các Hợp Tác Xã Nông Nghiệp chưa nắm chắc được nguyên tắc cơ bản của kế toán được quy định tại Luật Kế toán và Chế độ kế toán, cũng như các hướng dẫn, điều này dẫn đến việc tổ chức công tác kế toán bị sai nguyên tắc phù hợp, nguyên tắc giá gốc, nguyên tắc thận trọng… Những tồn tại, bất cập xuất phát từ các nguyên nhân chủ yếu sau:

Một là, bản thân kế toán ở một số HTX NN còn hạn chế về trình độ nên mức độ tiếp thu và lĩnh hội kiến thức kế toán khó khăn. Hiện nay, đa phần cán bộ làm kế toán tại các HTX NN chưa được đào tạo bài bản, chỉ có 55% được gọi là có trình độ chuyên môn; trong đó, có khoảng 20% là có bằng trung cấp trở lên. Điều này dẫn đến hạn chế trong việc nắm bắt, vận hành chính sách, chế độ kế toán vào thực tiễn tại đơn vị.                                     

Hai là, kinh phí cho hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ, tập huấn chế độ còn hạn chế, số lượng người đi học không nhiều, các HTX lấy lý do là không có kinh phí và đi lại khó khăn nên không cử cán bộ đi học. Hơn nữa, nhiều HTX làm ăn không hiệu quả hoặc mới thành lập nên việc chi trả lương rất thấp, không động viên, khuyến khích nhân viên học tập nâng cao trình độ.

Thêm bình luận