Lotus

Phần mềm kế toán hợp tác xã theo chế độ kế toán HTX. Dạy kế toán HTX ĐT: 0989 228 108

Điều kiện để đúng cấu trúc mã số thuế là gì ?

  Điều kiện để đúng cấu trúc mã số thuế là gì ?

MST trên hóa đơn có cấu trúc:

      10 ký tự số

      14 ký tự với ký tự thứ 11 là dấu ‘-’. Các ký tự còn lại là số

      7 ký tự số (đối với các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước)

Thêm bình luận