Điều kiện để đúng cấu trúc mã số thuế là gì ?

Tháng Bảy 29, 2020 at 3:42 CHphanmemketoanlotus.com

  Điều kiện để đúng cấu trúc mã số thuế là gì ?

MST trên hóa đơn có cấu trúc:

      10 ký tự số

      14 ký tự với ký tự thứ 11 là dấu ‘-’. Các ký tự còn lại là số

      7 ký tự số (đối với các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước)

Posted in: Kế toán

Tags:

Thêm bình luận