Lotus

Phần mềm kế toán hợp tác xã theo chế độ kế toán HTX. Dạy kế toán HTX ĐT: 0989 228 108

Convert font chữ từ TCVN3 sang Unicode

Chuyển mã qua lại giữa Unicode, TCVN3, VNI

            Có rất nhiều cách để convert mã qua lại giữa Unicode, TCVN3, VNI nhưng mình chỉ đề cập đến cách sử dụng công cụ gõ tiếng Việt Unikey. Tại sao? Vì Unikey thông dụng, nhanh gọn, chuyển mã mạnh mẽ và không bị lỗi font sau khi chuyển mã.
        Yêu cầu máy đã cài Unikey, nếu chưa có bạn có thể tải tại đây: bản 32bitbản 64bit.

        Giả xử file nguồn: word-1 dùng font .vntime mã TCVN3, file đích: word-2 dùng font times new roman mã unicode, ta muốn chuyển font .vntime sang font times new roman.
Bước 1: Mở file word-1, copy toàn bộ hoặc đoạn văn bản bạn muốn chuyển font.
Bước 2: Mở công cụ chuyển mã của Unikey.


1) Bảng mã: Gồm nguồn-mã font file nguồn, ở ví dụ này là file word-1 mã TCVN3; đích-mã font file đích, ở ví dụ này là file word-2 mã Unicode. Xổ nút nguồn/đích xuống để chọn các mã font khác.
2) Lựa chọn: Tùy theo mục đích sẽ tích thêm, thường thì không cần chọn thêm phần này.
3) Mặc định đã tích, sau bước 1 thì toàn bộ văn bản được copy đã chuyển vào clipboard.
4) Bấm chuyển mã. Bây giờ văn bản của bạn đã được convert mã font thành công từ TCVN3 sang Unicode.

Bước 3: Mở file đích word-2 và paste.

Thêm bình luận