Lotus

Phần mềm kế toán hợp tác xã theo chế độ kế toán HTX. Dạy kế toán HTX ĐT: 0989 228 108

Cách tắt Noticasion thông báo trên Google Chrome:

Cách tắt Noticasion thông báo trên Google Chrome:

Bước 1: Mở Chrome trên máy tính và nhấp vào biểu tượng "dấu ba chấm".

Bước 2: Nhấp vào mục Cài đặt.

Mở Google Chrome, nhấp vào biểu tượng dấu ba chấm và chọn Cài đặt.

Bước 3: Ở dưới cùng, hãy nhấp vào Nâng cao.

Nhấp vào nâng cao

Bước 4 : Trong mục Quyền riêng tư và bảo mật, nhấp vào Cài đặt nội dung.

nhấp vào Cài đặt nội dung

Bước 5: Nhấp vào Thông báo.

Nhấn vào thông báo

Bước 6: Chọn Tắt ở mục “Hỏi trước khi gửi” để chặn tất cả thông báo.

Chọn Tắt ở mục “Hỏi trước khi gửi”

Cách mở lại thông báo trên Google Chrome:

Trong trường hợp bạn muốn mở lại thông báo trên Google Chrome, bạn có thể thực hiện tương tự các bước 1,2,3,4,5 như đã hướng dẫn ở trên. Ở bước 6 bấm cho phép tại mục “Hỏi trước khi gửi”.

 bấm cho phép tại mục “Hỏi trước khi gửi”


Thêm bình luận